Nezájem o anketu

25. 2. 2002 | | Nezařazené

Výsledky studentské ankety za minulý semestr potvrdily menší zájem studentů o toto hodnocení. Studentům bylo celkem nabídnuto 63 161 dotazů na jednotlivé předměty. Vrátilo se 14 532 odpovědí, což představuje 23% odezvu.

Výsledky studentské ankety za minulý semestr potvrdily menší zájem studentů o toto hodnocení. Studentům bylo celkem nabídnuto 63 161 dotazů na jednotlivé předměty. Vrátilo se 14 532 odpovědí, což představuje 23% odezvu.

Anketu zajišťuje oddělení softwarového servisu pro studijní agendu. Jeho vedoucí RNDr. Karel Nenadál nám sdělil, že výsledky se předávají ke statistickému zpracování na Fakultu informatiky a statistiky. Ta poté poskytne sumarizované údaje prorektorce pro pedagogiku a proděkanům jednotlivých fakult.

Vyhodnocení předmětů celoškolského základu (cP) provádí prorektorka pro pedagogiku. Poté jej předkládá k projednání kolegiu rektorky. Posílá ho také jednotlivým fakultám a uveřejňuje na webových stránkách (www.vse.cz/obecne, odkaz Studentské ankety). Údaje týkající se ostatních předmětů jsou doručeny proděkanům pro pedagogickou činnost jednotlivých fakult. Ti mají za úkol prodiskutovat tyto výsledky na kolegiích s vedoucími kateder. Na nich pak záleží, jaký vliv budou mít ankety na výuku.

Podle prorektorky pro pedagogiku doc. Dany Zadražilové se v minulosti přikročilo k určitým změnám právě díky vyjádření studentů v anketě. V oblasti celoškolsky povinných předmětů tak proběhla transformace kurzů účetnictví, kdy se změnilo kreditové ohodnocení ve prospěch navazujícího kurzu (FU220, dříve FU209). K další změně došlo u základního informatického předmětu INF101. Značná část jeho absolventů se v anketě vyjádřila, že je pro ně zbytečný. Dnes si místo něj studenti mohou zapsat kurz INF102 určený pokročilým uživatelům.

Z řad některých vyučujících se však ke studentské anketě ozývají připomínky. Na lednovém zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů zpochybnila její smysl JUDr. Marie Češková z katedry práva: „Proč vůbec taková anketa existuje?“ Podle Češkové postrádá význam z důvodu anonymity a malého počtu odpovědí. Proděkan pro pedagogickou činnost druhé fakulty Ing. Jiří Zeman odpověděl, že anketu požaduje akreditační komise ministerstva školství. Prorektorka doc. Zadražilová nám sdělila, že ministerstvo skutečně vyžaduje hodnocení výuky studenty, nespecifikuje však přímo jeho formu. K nízké účasti studentů na anketě Zadražilová dodala: „Podle mě je to obvyklé procento při takovémto způsobu šetření.“

Mohlo by tě zajímat: