Nová vedlejší specializace NextGen Consulting: studenti budou pracovat na reálných projektech firem

24. 7. 2020 | | Vedlejšky data byznys ilustrace

Studenti magisterského studia Vysoké školy ekonomické (VŠE) budou mít od nového semestru možnost přihlásit se na novou vedlejší specializaci s názvem NextGen Consulting. Zaštiťovat ji bude Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské (FPH). Kromě vyučujících z VŠE se budou studentům věnovat také odborníci z různých společností, jako PWC, KPMG, Delloite, A-Consult plus, Novartis a další. Na dotazy ohledně jejího vytvoření jsme se zeptali Jiřího Hnilici, vedoucího katedry a garanta jednoho z předmětů nové vedlejší specializace Strategie v rodinných firmách.

Jaký byl důvod vzniku nové vedlejší specializace?

Nejedná se o zbrusu novou vedlejší specializaci. Navazuje přímo na předchozí dvě vedlejší specializace „Consulting“ a „Rodinná firma“. Hlavním důvodem bylo využít synergií mezi oběma specializacemi – spojit problematiku strategie a rodinných firem pod jednu střechu. I samotný název „NextGen“ je v zásadě dvojsmyslný.

Rádi bychom studenty a následně pak celý sektor strategického poradenství posunuli dál a nabídli i témata, která v něm dnes nejsou příliš obsažena, jako například udržitelnost, společenská odpovědnost, otázky životního prostředí apod. Zároveň je pak NextGen synonymem pro problematiku rodinných firem, především pak na otázky nástupnictví, které také výrazně ovlivňují strategii těchto podnikatelských subjektů.

V Consultingu jsme měli a nadále máme vynikající spolupráci s předními poradenskými firmami, a nejen s nimi, a ve vedlejší specializaci Rodinná firma zase s významnými českými rodinnými firmami. Můžeme tak využít skvělé synergie, kdy zadání samotných projektů, které se studenty řešíme, přichází mimo jiné z rodinných firem a ve spolupráci s poradenskými firmami hledáme společně řešení těchto reálných zadání.

Jaké budou její hlavní výhody pro studenty?

Je to především maximální možné propojení výuky s podnikovou praxí. Celá vedlejší specializace je postavená na řešení reálných projektů s firemními partnery. Tyto projekty vedou jak zkušení akademičtí pracovníci FPH, tak i úspěšní absolventi a firemní partneři.  Zřejmou výhodou pro studenty je tak nejen pocit, že pracují na něčem skutečném, kdy jejich práce může mít hmatatelný dopad na danou firmu, ale i fakt, že získají reálnou zpětnou vazbu od širokého spektra stakeholderů.

Jako výhodu je třeba zmínit i společně vydávaný certifikát od našich korporátních partnerů, kterým se budou moci studenti prezentovat při hledání svého zaměstnání. V neposlední řadě nabízí vedlejší specializace i členství v tzv. NextGen Clubu, který kromě dalších zajímavých seminářů a vzdělávacích aktivit nabídne neformální setkávání mezi studenty a zástupci našich korporátních partnerů.

Podle čeho byly vybíráni vyučující z řad expertů z praxe?

Oslovili jsme naše partnery, které jsme již měli z vedlejšek Consulting a Rodinná firma. Společně jsme definovali témata, která jsou zajímavá jak z akademického, tak i byznysového pohledu, přičemž jsme do těchto úvah promítli i zpětnou vazbu získanou od studentů, kteří se také podíleli na obsahové stránce. Tím se nám snad podařilo zachovat rovnováhu mezi akademickým rozměrem studia s následnými praktickými aplikacemi.

Oslovovala je škola, případně katedra, nebo přišel podnět taky ze strany daných partnerských firem?

Z počátku jsme to byli hlavně my (Katedra strategie), kdo oslovil firmy se zájmem o spolupráci. Momentálně je tomu již naopak a můžeme si vybírat ze široké nabídky jak partnerů, tak i projektů, které partneři poptávají.

Uchazeči o danou vedlejší specializaci budou muset nejprve projít výběrovým řízením. Bude probíhat jako přijímací test nebo jinou formou?

Je třeba zmínit, že v případě původní vedlejší specializace Consulting museli studenti projít výběrovým řízením. V tomto smyslu se tedy nic nemění ani u NextGen Consulting. Nejedná se však o test. Zájemci o studium musí napsat krátký motivační dopis a dále pak připravit jedno- až dvouslidovou prezentaci na dané téma.

Ostatně i souhrnná závěrečná zkouška z této vedlejší specializace je konaná formou prezentace před komisí složené ze zástupců katedry a korporátních partnerů. Můžeme si tak i ověřit, jaký pokrok udělali studenti od přijímacího řízení po složení závěrečné zkoušky.

Mohlo by tě zajímat: