Nový systém od „lesníků“

18. 12. 2006 | | Nezařazené

Rok po ztroskotání pokusu o nový integrovaný informační systém se začíná blýskat na lepší časy. Vysoká škola ekonomická (VŠE) se totiž rozhodla, že využije systému jiné vysoké školy z České republiky.

Rok po ztroskotání pokusu o nový integrovaný informační systém se začíná blýskat na lepší časy. Vysoká škola ekonomická (VŠE) se totiž rozhodla, že využije systému jiné vysoké školy z České republiky.

V loňském roce se škola snažila zavést nový informační systém od firmy Gitus. To se však nepovedlo. Důvodů existuje několik. Ředitel výpočetního centra RNDr. Karel Nenadál říká: „Vytvoření fungujícího integrovaného informačního sytému pro komerční firmu, která nemá zkušenosti se zakázkami ve školství, je složitý úkol.“ Naopak z prohlášení firmy Gitus ze dne 17. února je zřejmé, že podle dodavatele nedošlo ke splnění zakázky z důvodu neochoty spolupráce ze strany školy. VŠE se proto zaměřila na využití informačního systému jiné vysoké školy.

Na jaře se začala škola seznamovat se systémy ostatních vysokých škol, vedla dialogy, za jakých podmínek by bylo možné tento systém implementovat či poskytnout k přepracování. V závěru byly vytipovány tři brněnské vysoké školy – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MZLU), Vysoké učení technické (VUT) a Masarykova univerzita (MU).

Jako první byla oslovena MZLU, protože její systém se VŠE nejvíce zamlouval. Navíc brněnská škola již má s implementací svého systému na jiné škole zkušenosti. Mezi oběma školami tak vznikla spolupráce, která vedla k pozvání několika expertů z MZLU. Ti zde měli za úkol analyzovat fungování informačního systému a na základě této analýzy vytvořit zprávu o zjištěných skutečnostech.

Tato zpráva byla nedávno skutečně vypracována a dnes je v rukou VŠE. Ta vytvořila pracovní skupinu, která zkoumá, zda je vůbec možné a účelné nový informační systém na naší škole zavést. Její vyjádření pak bude klíčové pro další vývoj.

Na zavedení informačního systému má zájem i samotná MZLU. Důvodem je to, že škola tento systém vyvinula již dříve z vlastních prostředků a tím, že jej nabízí dále, může získat prostředky pro další rozvoj.

Mohlo by tě zajímat: