Obor se neotevře, katedry zruší

27. 10. 2003 | | Zprávy ze školy

Neotevření oboru Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management (AE), zrušení katedry makroekonomie (KMAE) a katedry ekonomických teorií (KET). To jsou výsledky zasedání Akademického senátu Fakulty národohospodářské (AS FNH). V budoucnu se považuje za zásadní zavedení bakalářského studia, ve kterém by se vyučovaly obory Ekonomie a Veřejná správa.

Neotevření oboru Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management (AE), zrušení katedry makroekonomie (KMAE) a katedry ekonomických teorií (KET). To jsou výsledky zasedání Akademického senátu Fakulty národohospodářské (AS FNH).

Už příští rok se nebude možné přihlásit ke studiu bakalářského oboru AE. Oznámil to na zasedání AS FNH děkan ing. Jiří Schwarz. Jako hlavní důvod uvádí, že obor nezapadá do nového pojetí fakulty. V budoucnu považuje za zásadní zavedení bakalářského studia, ve kterém by se vyučovaly obory Ekonomie a Veřejná správa.

Změny ve výuce se dotknou i již přijatých studentů. „Nedá se předpokládat, že bychom si mohli dovolit vydávat pro těchto 108 lidí vlastní skripta. Tím by se jen dále zatěžoval rozpočet,“ uvádí doc. Alena Hadrabová z katedry životního prostředí. Fakulta přitom již nyní porušila pravidla rozpočtového provizoria, když k 31. srpnu překročila o 2,56 % povolené čerpání finančních prostředků.

Jako další argument uvádí Schwarz rozdíl mezi počtem přijatých a ke studiu zapsaných studentů. V procentech se jich do oboru zapsalo 71,81 %. To podle něj svědčí o postupné ztrátě konkurenceschopnosti fakulty. „Studenti si tak v případě přijetí na jinou fakultu nebo školu zvolí raději ji,“ dodává Schwarz. Celoškolský průměr je ale 73,13 % a ani v porovnání s jinými obory na tom AE není výrazně hůře.

„Tento obor se na fakultě vyučuje pouze jeden rok, a tak nelze činit předčasné závěry. Jen těžko si tak mohl získat potřebou prestiž a přimět přijaté studenty k zápisu,“ myslí si Hadrabová. Problém, který neotevřením oboru vznikne (což podle slov děkana nelze předpokládat ani v budoucnu), tvoří i peníze vynaložené na jeho rozvoj. Ty fakulta obdržela od ministerstva školství ve formě dotací a případné kontrole by musela prokázat hospodárnost jejich využití. Řešením by podle Hadrabové byl přesun oboru pod jinou fakultu. V současné době o tom ale žádná jednání neprobíhají.

Jednání senátu pokračovalo schválením návrhu na zrušení KMAE a KET. Místo nich vznikne katedra ekonomie. To je podle Schwarze nutné kvůli akreditaci nového předmětu Základy ekonomie, který se má stát součástí povinného základu. Kurz Makroekonomie I pak bude akreditován na kurz navazující.

Ke schválení změn ve struktuře fakulty bylo zapotřebí celkem čtyř hlasování. V prvním AS rozhodl o sloučení těchto pracovišť. Po krátké diskuzi Schwarz upřesnil, že se vlastně nejedná o sloučení, ale o zrušení a vznik. Proběhlo proto druhé hlasování, tentokrát o možnosti projednání návrhu na zrušení a vznik ve zkrácené lhůtě. Třetím krokem AS zrušil rozhodnutí o sloučení a konečně posledním hlasováním rozhodl o zrušení KMAE a KET a vzniku katedry ekonomie.

Mohlo by tě zajímat: