Ocenění ESOP zajistí zářez do životopisu

30. 5. 2011 | | Nezařazené

Soutěž Excelentní studentské odborné práce umožňuje autorům
seminárních, bakalářských a diplomových prací nejen získat mimořádné
stipendium. Ocenění představuje i zajímavou položku v životopisu.

Do soutěže Excelentní studentské odborné práce (ESOP) mohou být
nominovány seminární a bakalářské práce vzniklé v akademickém roce
2010/2011 nebo diplomové práce obhájené v tomto kalendářním roce.
Nejlepší autoři obdrží mimořádné stipendium.

Každá fakulta může vybrat do soutěže maximálně pět seminárních a
tři bakalářské práce. U diplomových jsou pak limity rozdílné.
Například na Fakulta managementu může jmenovat nejvýš tři, zatímco na
prvních třech pražských fakultách jich lze vybrat až sedm. Prorektorka pro
vědu a výzkum profesorka Stanislava Hronová tuto skutečnost odůvodnila
různými počty studentů na fakultách.

Odměna pro autora má podobu mimořádného stipendia ve výši dva tisíce
korun za vybranou seminární nebo bakalářskou práci a čtyři tisíce za
diplomovou. Oslovení ocenění studenti uvedli, že soutěž jim navíc
přinesla například i zájem zaměstnavatelů při pohovorech. „Diplom ze
soutěže je věc, kterou může personalista ocenit a kterou můžete dokázat,
že děláte něco víc, než jen chodíte do školy,“ myslí si Jan Šimek
z Fakulty financí a účetnictví, jehož seminární práce byla loni
oceněna a dodává: „Určitou výhodou je, že když nyní píšu
bakalářskou práci, mezi zdroji mohu uvést svou seminárku, která je
dostupná na internetu.“

Jiří Louda z Národohospodářské fakulty, jehož diplomová práce také
uspěla, spatřuje přínos i v získaném diplomu a jisté prestiži. „Jako
člověku, který chce dále pokračovat v akademické dráze, se mi toto
ocenění hodí i do životopisu,“ vysvětluje.

Soutěž ESOP se letos koná již po sedmnácté. Výběr prací je podle
profesorky Stanislavy Hronové zcela v kompetenci fakult a nejčastěji jej má
na starosti proděkan pro vědu a výzkum. Nominují je pak vedoucí prací nebo
sami studenti.

Proděkanka pro vědeckou činnost a doktorské studium na Fakultě
mezinárodních vztahů profesorka Eva Cihelková uvedla, že mezi kritéria pro
nominaci patří mimo jiné posouzení náročnosti a aktuálnosti zvoleného
tématu, tvůrčí uchopení problematiky studentem, využití poznatků
v praxi. Avšak hodnotí se například i formální úprava nebo kvalita
citačního aparátu.

Docentka Dana Dvořáková, vedoucí jedné z oceněných prací uvedla, že
dílo bylo zajímavé zejména projevenými vlastními názory, zájmem o dané
téma a tím, že stěžejní částí práce byla aplikace problematiky
v praxi. „Znovu se mi potvrdilo, že praktická část, kterou požaduji
automaticky v seminárních pracích z daného předmětu, v bakalářských
pracích i diplomkách, je pro studenty přínosná,“ říká docentka
Dvořáková.

Mohlo by tě zajímat: