Počítače v knižnici JM vás naučia jazyky

7. 2. 2005 | | Nezařazené

Multimediálna jazyková študovňa Študijnej knižnice Južné Mesto (SKJM) prišla do nového školského roku s novinkou. A tou je 20 nových počítačov s LCD monitormi a rýchlym pripojením na internet. Oproti trom počítačom v minulom roku je to značná zmena a poskytuje rozšírené možnosti pre záujemcov o výučbu cudzích jazykov prostredníctvom internetu a CD-ROM.

Jazyková študovňa na Južnom Meste ponúka od tohto školského roku 20 nových počítačov s LCD monitormi.

Multimediálna jazyková študovňa Študijnej knižnice Južné Mesto (SKJM) prišla do nového školského roku s novinkou. A tou je 20 nových počítačov s LCD monitormi a rýchlym pripojením na internet. Oproti trom počítačom v minulom roku je to značná zmena a poskytuje rozšírené možnosti pre záujemcov o výučbu cudzích jazykov prostredníctvom internetu a CD-ROM. „Kúpa počítačov bola hradená z grantu, ktorý bol Centru informačných a knihovnických služieb (CIKS) udelený z Fondu rozvoja vysokých škôl, vysvetlila vedúca knižnice Verona Miletinová.

Pri každom stolíku s počítačom pripravili pracovníci knižnice je zoznam internetových stránok, venovaných on-line výučbe jazykov, či adresy rôznych internetových slovníkov. Jedným z nich je http://www.slovnik.cz poskytujúci širokú paletu cudzích jazykov. Užitočná, i keď nie veľmi rozsiahla je stránka http://anglicky.webpark.cz, ktorá ponúka základné informácie, čo sa týka anglickej korešpondencie, písania zmlúv, najčastejšie anglické skratky a najpoužívanejšie anglické slová. Pre záujemcov o obchodnú angličtinu, ktorí si ju chcú precvičiť v cvičeniach jednak gramatických, jednak zameraných na slovnú zásobu, je tu stránka http://www.better-english.com. A to je len kúsok z toho, čo sa nachádza na priloženom zozname www stránok.

Vybavením knižnice naďalej zostáva ponuka multimediálnych nosičov, ktorá sa stále rozširuje o nové tituly. K dispozícii sú CD-ROM, obsahujúce encyklopédie, slovníky, testy, kurzy a gramatické cvičenia. Študovňa je vybavená i televíznymi prijímačmi a videom. Študenti tak môžu využiť aj cudzojazyčné satelitné vysielanie, s programami prevažne spravodajského charakteru. Tiež majú k dispozícii videopásky s filmami i jazykovými kurzami. Alebo sa môžu pohrúžiť do zvukového náčuvu z ponúkaných audiokaziet.

Súčasťou učebne je tiež rozširujúca sa ponuka cudzojazyčnej literatúry, dvojjazyčných a výkladových slovníkov, gramatických cvičení, encyklopédii, časopisov i učebníc. „Náväznosť učebníc a multimediálnych nosičov je jedinečnosťou tejto študovne,“ informuje pracovníčka knižnice.

Študenti si tak môžu k ponúkaným multimediálním pomôckam požičať i príslušnú literatúru. Čo sa týka umeleckej literatúry, nechýbajú Shakespeare, London ani Vojna a mier od Tolstého, a to v angličtine, ktorá má v učebni najrozsiahlejšie zastúpenie spomedzi poskytovaných materiálov. No nechýbajú ani nemčina, španielčina, francúzština, ruština, taliančina a dokonca i portugalčina a švédština, a časť venovaná češtine.

Všetky materiály slúžia len na práci v učebni, požičanie na domov možné nie je. Študovňa je súčasťou SKJM a sídli za dverami č. 160. K dispozícii je celý pracovný týždeň od 9–18 hodiny, piatok do 16. hodiny. Pri vstupe je potrebné sa prihlásiť pomocou identifikačnej karty, ktorá slúži i k vypožičiavaniu jednotlivých multimediálnych nosičov. Ich celkový zoznam i ďalšie informácie o študovni je možné nájsť na internetovej stránke http://jm.vse.cz/knihovna alebo na http://ciks.vse.cz, kde sú informácie o všetkých knižnicách VŠE.

Plánom do budúcnosti je spustenie premietania filmov dátovým projektorom. To je zatiaľ v procese jednania. Malo by slúžiť k doplnkovému štúdiu, či v prípade záujmu vyučujúcich i ako súčasť samotných vyučovacích hodín. Zahŕňalo by filmy náučné, i zo svetovej kinematografie.

Mohlo by tě zajímat: