Podmíněné zápisy místo bakalářských diplomů

2. 12. 2002 | | Nezařazené

Na některých fakultách byla do nového semestru podmíněně zapsána více než polovina studentů sedmého semestru. Jedná se o vůbec první ročníky pětiletého magisterského studia, které po třech letech přecházejí do „inženýrské“ fáze. Až v tomto semestru se ukázalo, nakolik jsou dané podmínky pro pětileté magistry přísné.

Na některých fakultách byla do nového semestru podmíněně zapsána více než polovina studentů sedmého semestru. Jedná se o vůbec první ročníky pětiletého magisterského studia, které po třech letech přecházejí do „inženýrské“ fáze.

Před třemi lety škola poprvé přijímala studenty do pětiletých (tzv. dlouhých) magisterských programů. Místo bakalářských zkoušek, kterých bylo 11 (na druhé fakultě 12), skládají pětiletí magistři pouze 8 (resp. 9) souborných zkoušek. Zbylé oborové „bakalářky“ se rozpadly na běžné zkoušky, jež nahradily původní zápočty z daných předmětů. Zatímco bakaláři musí složit do konce 7. semestru 7 bakalářských zkoušek (a 10 do konce 9. semestru), pětileté magisterské studium má předepsáno splnění všech 8 (9) souborných zkoušek do konce semestru šestého. Současně musí dokončit předměty celoškolského základu a zvolit si hlavní specializaci.

Až v tomto semestru se ukázalo, nakolik jsou dané podmínky pro pětileté magistry přísné. Na Fakultě informatiky a statistiky je podle studijní referentky Jany Sedláčkové nesplnila většina studentů. Po čtvrté fakultě následuje podle údajů studijních referentek Fakulta národohospodářská, kde nesplnilo podmínky 152 ze 224 studentů, tedy více než dvě třetiny. Na ostatních fakultách přesahují čísla jednu třetinu: Fakulta mezinárodních vztahů 40 %, Fakulta managementu 39 % a Fakulta podnikohospodářská 36 %. Vymyká se pouze Fakulta financí a účetnictví, kde jde do dalšího semestru s podmínkou 44 studentů z 313 (14 %).

Všichni, kdo se zapisují do 7. semestru a nesplnili dané podmínky, museli požádat na studijním oddělení o podmíněný zápis. Pouze na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) bylo možné podmínku prominout, pokud studenti zvládli osm souborných zkoušek z devíti – FMV má oproti ostatním fakultám jednu souborku z jazyka navíc. Studentů, kterým na konci šestého semestru chyběla jen jedna zkouška, byla ostatně i na jiných fakultách většina. Potvrzuje to například proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské Mgr. Pavel Neset, který jejich počet odhadl na 80 až 90 %. Všichni studijní proděkani se víceméně shodují, že takovým studentům byla podmínka udělena automaticky, pokud ovšem neměli nějaký „škraloup“ z minulosti. Všechny žádosti jsou ale vždy posuzovány individuálně. Na některých fakultách navíc tolerovali, pokud student složil chybějící souborky do začátku sedmého semestru – tito studenti podmínku nedostávali.

Požadavkem pro pokračování ve studiu je ve všech podmíněných zápisech dokončení nedodělaných zkoušek a předmětů do konce následujícího semestru. „Chceme dát studentům šanci,“ říká proděkan FMV Ing. Jiří Zeman. Při nesplnění dané podmínky však podle něj následuje vyloučení ze studia v naprosté většině případů.

Mohlo by tě zajímat: