Tak se školo ukaž, jak vážně to myslíš s podporou!

16. 3. 2004 | | Názory, Studentský život

Důležitost studentských aktivit si od začátku funkčního období dobře uvědomovalo vedení VŠE. Pokud se ale ohlédneme, co se za posledních několik let v této oblasti u nás ve škole událo, dojdeme k závěru, že se žádné převratné změny nekonaly. Schválila se pravidla a formulář pro pořádání akcí. A Buddy System si po několika letech vybojoval právo na svých několik metrů čtverečních.

Stockholm School of Economics je prestižní škola, Stockholm University je škola průměrná. V čem se odlišují? Kromě kvality výuky a počtu studentů je nápadný rozdíl ve studentské organizaci. Důležitost studentských aktivit si od začátku funkčního období dobře uvědomovalo i vedení VŠE. Pokud se ale ohlédneme, co se za posledních několik let v této oblasti u nás ve škole událo, dojdeme k závěru, že se žádné převratné změny nekonaly. Schválila se pravidla a formulář pro pořádání akcí. A Buddy System si po několika letech virtuální existence vybojoval právo na svých několik metrů čtverečních.

Organizovat akci zaměřenou na studenty není v současných podmínkách jednoduché. Kde začít? Kde sehnat formulář pro povolení? Od kterých útvarů je zapotřebí písemný souhlas? A kdo je vlastně současný studentský tajemník? Bez základního know-how je start značně krkolomný. A to aktivní nebožák netuší, že za rohem na něho čekají další výdobytky jako nemožnost půjčit si technické zařízení bez garance vyučujícího či nařízení, že škola zavírá již v deset hodin. Pokud bude mít aktivní osoba dostatečné odhodlání, je velká šance, že všechny překážky budou nakonec zdolány. Pevným důkazem je každoroční Filmový festival, pravidelné promítání Filmového klubu či pěkná výstava fotek ze stáží ve třetím patře. Na tak velkou školu je to nicméně velmi malý počet akcí. Jak se pohnout ze začarovaného kruhu?

S výraznou finanční podporou ze strany školy v současné době zřejmě počítat nelze. Diskutuje se sice o založení Studentské grantové agentury, ale v nejbližší době se nic závratného dít nebude. Práce pro jakoukoli studentskou organizaci nikdy nebyla zlatým (ba ani kamenným) dolem a odměna za zapojení se i nadále bude pohybovat především v duchovní rovině. V možnostech VŠE ale zcela jistě je poskytnout odpovídající a důstojné prostory pro studentské aktivity. Rektorka a příslušní prorektoři mají nyní nejlepší možnost dokázat, že podpora nebyla pouhou volební rétorikou. Letošní rok se ponese ve znamení stavby Rajské budovy. Vyhrazení určité části pro kanceláře spojené se studentskými aktivitami by bylo jasným gestem, že si škola daných aktivit cení a přeje si jejich další rozvoj. Jako prozíravé by bylo i poskytnutí několika volných místností s připojením na internet, které by mohly fungovat jako studentské „inkubátory“. Větší roli v tomto procesu by měli hrát i studentští zástupci v senátech, kteří mají reprezentovat naše zájmy.

Jsem si jistá, že kvalitní zázemí a zjednodušená pravidla by polily studentské aktivity životodárnou vodou. Otázkou však zůstává, zda i v půli druhého funkčního období existuje stejná motivace ke změně jako na počátku prvního. Ale možná se pletu a s takovým řešením se již v plánech na Rajskou budovu počítá.

Mohlo by tě zajímat: