Práce změnila můj pohled na studium

2. 6. 2004 | | Studentský život

Fakulta informatiky a statistiky je z hlediska počtu absolventů v rámci VŠE na posledním místě. Převládají studující muži. Tentokrát jsem zpovídala čerstvého únorového absolventa čtvrté fakulty, abych se opět přesvědčila, že typický student neexistuje.

Fakulta informatiky a statistiky je z hlediska počtu absolventů v rámci VŠE na posledním místě. Převládají studující muži. Tentokrát jsem zpovídala čerstvého únorového absolventa čtvrté fakulty, abych se opět přesvědčila, že typický student neexistuje.

Honza se rozhodl studovat obor Informační technologie na VŠE, protože chtěl studovat informatiku bez fyziky. Matematika na VŠE se mu zdála lehká. „Informatika mě zajímá a rozhodně je velice nadějná, snadno se s ní hledá uplatnění. Myslím, že kombinace ekonomky a informatiky je velice užitečná.“

Honza by neměnil, informační technologie by si vybral ke studiu znovu. „I když modelování systémů a jejich navrhování mi připadá celkem odtržené od reality. Ale to se dělalo spíš na bakaláři. Zajímavé to začalo být až na inženýru, ale to už jsem taky pracoval, takže jsem na to měl možná jiný pohled,“ připouští. Přesto se domnívá, že v každém odborném předmětu na inženýru, i v těch které ho nebavili, se našlo něco užitečného. Jako vedlejší specializaci si vybral Ekonomiku průmyslového podniku, podle jeho slov bezpracnou, u informatiků oblíbenou specializaci.

A jak studují na VŠE informatici? „Téměř všechno se dá sehnat na internetu. Na celoškolsky povinné předměty jsem si knížky kupoval, chodil jsem na přednášky. Ale nikdy jsem nepotřeboval knihovnu.“ Honza se byl jednou s kamarádem v knihovně VŠE posadit. Ví, jak to tam vypadá.

Od poloviny třetího ročníku pracuje v menší firmě, která vyrábí software pro obchodování na kapitálových trzích. „Za první rok jsem se tam naučil víc než za ty roky ve škole. Programuji, řídím celé IT firmy, nákup softwaru a hardwaru, chodím ke klientům řešit problémy, školím je.“ Zkušenosti a podklady ze zaměstnání využil i pro psaní diplomové práce na téma Technologické aspekty obchodování na kapitálovém trhu. Ve firmě zůstane i nadále: „Začal jsem pracovat, abych získal praxi. A dělám víceméně přesně to, co jsem si vždycky představoval: počítače, kapitálové trhy, informatika.“

Honza má pocit, že prací získal nejen praxi, ale i jiný pohled na studium: „Začneš mít komplexnější vidění dané problematiky. Například otázky na státnice jsem procházel a odškrtával: to je jasný, to znám, to dělám.“

Mohlo by tě zajímat: