Příčiny a následky vynesly Američanům „Nobelovku“ za ekonomii

11. 10. 2011 | | Nezařazené titulní obrázek

Cenu Švédské banky za ekonomii na památku Alfreda Nobela získali letos
dva Američané. Za svůj makroekonomický výzkum příčin a následků si
odnesou v přepočtu 27 milionů českých korun.

Američtí profesoři Thomas John Sargent a Christopher Albert Sims se celý
život věnovali zkoumání makroekonomických jevů. „Co je příčinou
čeho“ nebo-li odkud kam směřuje kauzalita – toto vysvětlení je
v ekonomii velmi důležité. Právě rozklíčování příčin a následků
bylo hlavním pojítkem pro udělení nejvýznamnější ekonomické ceny.

Oba dva také spojuje, že svůj titul Ph.D. získali na Harvardské
univerzitě, a to shodně v roce 1968. Svůj výzkum zasvětili mimo jiné
vysvětlení, jak snížení daní či dočasné zvýšení úrokových sazeb
ovlivňuje inflaci a hrubý domácí produkt.

Profesor Sims využívá často ekonometrii.

Profesor Sims využívá často ekonometrii.

Christopher Sims se narodil roku 1942. Přes již zmíněný Harvard,
Minnesota a Yale University to dopracoval na Princeton University, kde je dnes
profesorem ekonomie a bankovnictví. Při svých bádáních využívá často
ekonometrické metody (snaha dát empirický obsah ekonomickým vztahům).

Thomas Sargent je představitel teorie racionálních očekávání.

Thomas Sargent je představitel teorie racionálních
očekávání.

Thomas Sargent je jen o půl roku mladší než profesor Sims. Je znám jako
jeden z hlavních představitelů teorie racionálních očekávání. Jeho
univerzitní dráha čítá mnoho zkušeností: University of California
v Berkeley, University of Pennsylvania, Minnesota, Chicago, Stanford
i Princeton University. Svůj výzkum věnuje především studiu časových
řad nebo monetární ekonomii.

Oba ekonomové také například zkoumali, proč vysoké dávky
v nezaměstnanosti „brání“ lidem nalézt práci nebo jak regulace
ovlivňuje volná pracovní místa a výši platů.

Mohlo by tě zajímat: