Přihlašování do vedlejších specializací na zimní semestr

20. 5. 2003 | | Vedlejšky

Přihlašování na vedlejší specializace probíhá od 20. 5. 2003 do naplnění určené kapacity, nejpozději však do 12. 9. 2003. Na vedlejší specializaci se mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili. Studenti se přihlašují v úředních hodinách u sekretářky příslušné oborové katedry, pokud není uvedeno jinak.

Přihlašování na vedlejší specializace probíhá od 20. 5. 2003 do naplnění určené kapacity, nejpozději však do 12. 9. 2003. Na vedlejší specializaci se mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili. Studenti se přihlašují v úředních hodinách u sekretářky příslušné oborové katedry, pokud není uvedeno jinak.

Postup

Studenti magisterského studia si vyzvednou u studijních referentek formulář „Potvrzení o přihlášení do VS“. Referentka potvrdí, že jsou studenty magisterského studia a mohou se přihlásit na katedře, která VS zajišťuje. Studenti fakulty managementu v Jindřichově Hradci se přihlašují podle vyhlášky děkana fakulty.

Katedrou potvrzený formulář „Potvrzení“ student urychleně odevzdá příslušné studijní referentce magisterského studia, která do 48 hodin provede v počítači zápis o vedlejší specializaci. Po uplynutí 3 pracovních dnů po odevzdání „Potvrzení“ se může student registrovat, příp. zapsat, na kursy vedl. specializace. Potvrzený výběr vedl. specializace nelze měnit!

Katedra ihned po naplnění kapacity zveřejní na nástěnce den a hodinu, kdy se tak stalo.

Upozornění: Na VS budou přijímáni studenti podle podmínek VS a v pořadí, v jakém se přihlásí (pokud není uvedeno jinak). Přihlašuje se pouze na jednu VS. VS si může student zapsat i v dalších semestrech magisterského studia.

Seznam jednotlivých vedlejších specializací a podmínky přijetí naleznete na adrese http://www.vse.cz/studium/prihlasovani-do-vs-2003-2004.php.

Anna Fryčová
vedoucí pedagogického oddělení

Mohlo by tě zajímat: