Projekt Global Employee

6. 1. 2002 | | Nezařazené

Projekt Global Employee je mezinárodní studentská akce probíhající v průběhu celého roku 2002, kterou pořádá Evropské Forum Studentů neboli AEGEE.

Projekt Global Employee je mezinárodní studentská akce probíhající v průběhu celého roku 2002, kterou pořádá Evropské Forum Studentů neboli AEGEE. Tato studentská organizace byla založena v roce 1985 v Paříži, je podporována Evropskou Unií a snaží se prohlubovat integraci a spolupráci mezi mládeží a především studenty z různých zemí Evropy.

Tento projekt chce nastínit situaci evropského studenta na evropském trhu práce. Právo pracovat a žít v jiném členském státě Evropské Unie je jednou z hlavních myšlenek, které vedly k jejímu vzniku. V současnosti mobilita pracovní síly na evropském pracovním trhu naráží na řadu sociálních a ekonomických bariér, které se musí překonat. Jde především o problém jazykový, různost daňových a penzijních systémů či kvalifikačních nedostatků občanů jednotlivých států. Cílem naší konference je umožnit vám, studentům, zapojit se do diskuse na aktuální témata týkající se evropského trhu práce. Tento projekt studentům nabízí účast na přednáškách, firemních prezentacích, panelových diskusích, budou mít příležitost promluvit si se zástupci mezinárodních firem na tzv.trzích práce (Job Fairs).

První konference se bude konat 8.-10.února 2002 v Praze, jako jediném městě mimo Evropskou Unii, pod názvem „International Employee Mobility“. Bude úvodní konferencí k mezinárodnímu projektu Global Employee, na kterou budou navazovat další semináře ve čtyřech evropských městech (Barcelona, Paříž, Berlín a Londýn), dva trhy s pracovními místy (Varšava, Amsterdam) a závěrečná konference (Rotterdam). Tuto konferenci pořádá AEGEE-Praha ve spolupráce s dvěmi holandskými anténami AEGEE-Rotterdam a AEGEE-Groningen a pod záštitou rektorky vysoké školy ekonomické Doc.Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc.

Kromě vybraných padesáti evropských studentů se organizátorům podařilo rozšířit kapacitu o dalších dvě stě míst výhradně pro české studenty! Máte možnost zapojit se do diskuse na aktuální téma, zúčastníte se zdarma přednášek, firemních prezentací a budete mít příležitost promluvit si se zástupci mezinárodních firem! Také váš životopis (tzn. vyplněná přihláška) poskytneme firmám podílejícím se na tomto mezinárodním projektu! Jedinou podmínkou vaší účasti je opravdový zájem o tuto tématiku a vyplnění přihlášky (on-line na adrese http://sorry.vse.cz/aegee) do 23. ledna 2002. Vybrané studenty kontaktujeme e-mailem nejpozději 1. února.

Pokud byste se chtěli zúčastnit se rovněž dalších výše uvedených akcí, opět vyplňte žádost (on-line) a navíc napište esej v angličtině o rozsahu 500 – 1000 slov na jedno ze čtyř témat, které rozebírají evropský pracovní trh z ekonomického, právního či psychologického hlediska. Eseje zhodnotí profesionální porota skládající se z politiků, zástupců EU, reprezentantů firem a vybraných členů Aegee. Vítězové budou vyhlášeni na závěrečné konferenci a získají hodnotné ceny. Více informací o jednotlivých konferencích, jejich programy a aplikační formulář zahrnující i esejovitou část naleznete na adrese www.globalemployee.org. Zvolit si můžete pouze jeden seminář. Žádost by měla být odeslána nejpozději měsíc před konáním konference, na kterou se hlásíte. Výsledek vám bude oznámen do týdne po uzavření přihlášek na daný termín. Pokud se budete účastnit pouze soutěže o nejlepší esej, tak uzávěrka je dva měsíce před konáním závěrečné konference v Rotterdamu. Při výběru účastníků záleží na eseji, mimostudentských aktivitách, zájmech a zkušenostech. Organizátorům jde hlavně o to, aby vybrali studenty, kteří budou pro konference přínosem. Komunikativní jedinci s osobitými názory jsou totiž základním pilířem celé akce.

Mohlo by tě zajímat: