Rekonstrukci kolejí brzdily průtahy se státními dotacemi

18. 5. 2010 | | Nezařazené

Díky Koncepci rozvoje kolejí z roku 2007 se úroveň bydlení studentů
VŠE zvýšila. Přesto však neprobíhá vše hladce. Zpoždění hlásí
rekonstrukce Jarova III. G a F. Projednává se také nová Koncepce.

Projekt Koncepce rozvoje kolejí se rozběhl v akademickém roce 2007/2008 a
měl během dvou až tří let zajistit peněžní prostředky na rekonstrukci
kolejí do podoby, která by odpovídala modernímu studentskému bydlení. Dle
slov Michala Bobka, bývalého předsedy Centrální kolejní rady (CKR),
znamenala tato koncepce pro koleje přelomový okamžik. „Dnes, de facto dva
roky po jejím zahájení, nám přijde normální, že na každé koleji je
internet a že nejsou společná sociální zařízení na chodbách
(pomineme-li několik pokojů na Rooseveltově koleji). To se v době příprav
Koncepce před dvěma roky zdálo téměř nemyslitelné.“

V současné době se projednává nová Koncepce investičních akcí na
kolejích VŠE pro období 2010 – 2015. „V této Koncepci se snažíme
optimálně namixovat prostředky na drobné a velké opravy kolejí,“
upřesňuje Hana Lovecká, předsedkyně CKR.

Průtahy s rekonstrukcí

Na rok 2009 byla v plánu i rekonstrukce koleje Jarov III. G, kde mělo
dojít k výměně oken, opravě fasády a zateplení. „Realizace tohoto
projektu se však zpozdila kvůli problémům s dotací od Ministerstva
životního prostředí České republiky, kterou VŠE obdržela až na konci
března tohoto roku. Kvůli časové náročnosti přípravy projektu bylo
rozhodnuto o zahájení rekonstrukce až v roce 2011,“ vysvětluje Drahoslav
Zerzáň, ředitel Správy účelových zařízení (SÚZ).

Průtahy se získáním dotace se dotkly i přípravy projektu renovace
koleje Jarov III. F, který se tím odsunul do příštích let.
„V letošním roce se také měl opravovat výtah na Vltavě. Jeho
rekonstrukce však záleží na dohodě s Karlovou univerzitou, která vlastní
polovinu koleje a opravu výtahu tudíž musí spolufinancovat,“ doplňuje
Hana Lovecká.

Vydařené pokusy

V roce 2007 proběhla rekonstrukce elektroinstalace a výměna poloviny
oken na koleji Blanice. Tyto úpravy však ještě nebyly přímo zařazeny do
Koncepce rozvoje kolejí. Během roku 2008 byla zrekonstruována kolej Jarov I.
D a hřiště na Jarově. Dokončena byla výměna všech oken na koleji
Blanice, přičemž nahrazena byla i část starých oken na koleji Vltava, kde
došlo také k rekonstrukci dvou výtahů.

V roce 2008 se začal připravovat projekt renovace koleje Jarov I. E a
projekt opravy elektroinstalace na koleji Vltava, které byly zrealizovány
v následujícím roce. V roce 2009 byla rovněž dokončena výměna oken na
koleji Vltava a zahájena instalace nových oken a oprava výtahů na koleji
Jarov II.

Do kolejí jdou miliony

SÚZ ročně odvádí do rozpočtu VŠE cca 16 miliónů korun, které
plynou do fondu rozvoje investičního majetku. Z tohoto fondu se poté hradí
investiční výdaje VŠE. Z rozpočtu VŠE však bylo v minulých třech
letech na rekonstrukce a opravy kolejí vynaloženo okolo 150 miliónů korun.
„Bez této finanční podpory z rozpočtu školy by rekonstrukce kolejí
nemohly být provedeny,“ uvádí ředitel SÚZ Zerzáň.

Mohlo by tě zajímat: