René Wokoun z NF stane v čele ústecké univerzity

10. 12. 2010 | | Nezařazené

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
zvolil kandidáta na rektora až ve čtvrtém kole. Vybral profesora Wokouna
z Národohospodářské fakulty (NF). Na průběh voleb byly podány
stížnosti, ty ale senát zamítl.

Ústecká univerzita hledala náhradu za dosluhující rektorku Ivu
Ritschelovou, která se stala ředitelkou Českého statistického úřadu.
Výběr kandidáta ale od počátku provázely komplikace. Důkazem je i to,
že akademický senát (AS) jej zvolil až ve čtvrtém kole.

Vítězství profesora Reného Wokouna, vedoucího Katedry regionálních
studií NF, však ohrozily tři stížnosti na průběh voleb. Podali je
členové akademického senátu a dalších zástupců univerzity.

Ti se ohradili proti tomu, že AS nepřijal kandidaturu Daniela Kroupy
z filozofické fakulty. Jejich stížnosti se odvolávaly na základní
demokratické principy, tedy že nebyly zajištěny rovné podmínky pro rovný
přístup k významné akademické funkci, a na volební a jednací řád,
který byl podle nich porušen. Senát však tyto stížnosti zamítl s tím,
že kandidatura Daniela Kroupy byla podána pozdě.

Ve funkci od března

Akademický senát vybíral mezi čtyřmi uchazeči o funkci rektora.
Wokounovým protikandidátem se stal v posledním kole profesor František
Holešovský, děkan Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP.
Wokounovi, který na UJEP vede Výzkumné centrum konkurenceschopného a
udržitelného rozvoje regionu, se podařilo získat nadpoloviční většinu
hlasů. Pokud nedojde ke komplikacím, stane v čele univerzity na začátku
března příštího roku. Do funkce ho jmenuje prezident republiky.

Pro server idnes.cz Wokoun uvedl, že pokud ho prezident jmenuje, hodlá VŠE
opustit.

„Stanovil jsem nějaké priority a ty bych rád dodržel. To znamená
pokračovat ve výstavbě kampusu, dokončit započatá jednání v této
záležitosti a získat další prostředky na výstavbu. Pak také posílit
vědeckovýzkumný a vývojový potenciál univerzity, kde se objevuje určitý
prostor. Budeme se snažit získat finanční zdroje, ale nejenom státní,
nýbrž i ze soukromých zdrojů. A dále také posílit personálně
univerzitu z vlastních zdrojů – to je dlouhodobější cíl. Je také
potřeba se připravit na období, kdy budou vysoké školy vystaveny větší
konkurenci a menším finančním zdrojům ze státního rozpočtu,“ cituje
server Wokouna.

Mohlo by tě zajímat: