Škola vystěhuje studentské organizace na Jarov

26. 3. 2007 | | Zprávy ze školy

Od příštího semestru budou některé studentské organizace sídlit v budově kolejí na Jarově. Důvodem je především postupná rekonstrukce Staré budovy v žižkovském areálu. Mezi přestěhovanými bude podle našich informací Oikos, AIESEC a Studentský list.

Od příštího semestru budou některé studentské organizace sídlit v budově kolejí na Jarově. Důvodem je především postupná rekonstrukce Staré budovy v žižkovském areálu. Mezi přestěhovanými bude podle našich informací Oikos, AIESEC a Studentský list.

Oikos má nyní místnost ve třetím patře Staré budově, AIESEC a Studentský list ve čtvrtém. Dle původního plánu měly studentské organizace po rekonstrukci, která již probíhá ve druhém a třetím patře, společně sídlit ve třetím patře. „Nakonec bylo rozhodnuto, že ve druhém patře bude další klidová zóna,“ objasňuje Hana Machková, prorektorka pro PR a zahraniční vztahy, a dodává: „Do třetího patra se tedy přesune zejména to, co je nyní ve druhém.“

Ani setrvání ve čtvrtém patře není možné. „Nemáme kam jinam umístit výzkumné záměry,“ vysvětluje rektor Richard Hindls. Na stejném místě budou sídlit mimo jiné i odbory.

Podtrženo sečteno: Výsledkem je vyklizení prostorů jak ve třetím, tak ve čtvrtém patře Staré budovy a stěhování studentských organizací na Jarov. „Nejdříve však musíme ty prostory upravit, což nebude dříve jak s koncem semestru,“ popisuje další kroky prorektorka Machková.

Zástupcům dotčených studentských organizací se stěhování nelíbí. Vadí jim také, že s nimi tento krok nebyl projednáván, ba ani oznámen. Dověděli se o něm pouze vlastním pátráním.

„Studentské organizace, pokud mají fungovat efektivně, musí být blízko studentům,“ myslí si Vít Skřebský, prezident Oikosu Praha, mezinárodní studentské organizace zabývající se trvale udržitelným rozvojem. „Nedokážu si představit, kdo ze studentů by za námi na Jarov jel a jak bychom mohli pořádat akce na VŠE bez zázemí naší žižkovské kanceláře,“ tvrdí dále Skřebský.

Podobného názoru jsou i představitelé AIESECu, mezinárodní organizace zajišťující studentům zahraniční stáže a Studentského listu, nezávislého měsíčníku studentů VŠE. „Těžko budeme vydávat papírovou verzi našeho časopisu z kolejí na Jarově a nejde jen o samotný prodej,“ říká k tomu Michal Procházka, zástupce vydavatele Studentského listu. „Redaktoři se potřebují pravidelně i nepravidelně scházet. To i při dobré vůli, která tu je, nebude možné. Každý si totiž dvakrát rozmyslí, jestli pojede 20 minut tam a 20 zpět.“ S protiargumentem, že na Jarově „jsou přeci koleje“ a tedy i studenti nesouhlasí ani zástupci AIESECu. I v jejich řadách je jen zlomek těch, kteří tam bydlí.

K podpoře se také přidali další (studentské) organizace a na stránkách iListu chystají v těchto dnech zveřejnit společnou výzvu adresovanou vedení školy, kterou může kdokoli podepsat. Kromě jiného jim vadí i nedodržování předvolebních slibů daných rektorem o komunikaci se studenty.

Mohlo by tě zajímat: