Sledujeme filmy, tedy se učíme

20. 1. 2004 | | Nezařazené

„Teď máš školu?“ Ptají se mě všichni, když každý čtvrtek odcházím na půl osmou večer na seminář. Není to obyčejný kurz. Promítáme si dokumenty z archivu festivalu One World a rozebíráme je s odborníky ze školy i s „terénními pracovníky“.Tento výjimečný a naprosto ojedinělý kurz se jmenuje Filmem o multikulturních konfliktech v mezinárodních vztazích.

„Teď máš školu?“ Ptají se mě všichni, když každý čtvrtek odcházím na půl osmou večer na seminář. Není to obyčejný kurz. Promítáme si dokumenty z archivu festivalu One World a rozebíráme je s odborníky ze školy i s „terénními pracovníky“.

Tento výjimečný a naprosto ojedinělý kurz se jmenuje Filmem o multikulturních konfliktech v mezinárodních vztazích a do své nabídky jej zařadilo Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (SMS). „Struktura kurzu je vázaná na probírané konflikty – od těch, které se týkají přímo nás, jako rómská otázka, uprchlictví, etnické problémy postkomunistických zemí a další, až k těm geograficky vzdálenějším,“ říká garant kurzu docent Martin Boháček z katedry práva. Velkou oporou jsou mu Jana Remenárová a Sylvie Singerová, studentky oboru sociální a kulturní antropologie FHS na Západočeské univerzitě v Plzni, na jejichž popud kurz vznikl. Nejprve děvčata uvažovala o osvětě pomocí filmů. „To by ovšem byl úzký pohled. Sice bychom se zaměřili na aktuální problémy a lidská práva, ale tím, že jsou filmy kritické, přinášejí určité zploštění. Proto jsme přidali výklad odborníků z VŠE,“ vysvětluje docent Boháček. „Film emotivně otvírá téma a odborníci jdou dál a hlouběji, jejich názor spolu s pohledem terénního člověka pak tvoří oblouk diskuse a rozšíří pohled na problém,“ říká garant kurzu. „Studenti by měli ale vstřebat také teorii multikulturních vztahů a ekonomických, politologických i právních konfliktů,“ objasňuje svou představu o kurzu docent Boháček.

Podle garanta kurzu je to právě dynamický prvek, který ve výuce na VŠE chybí. Tento kurz je projevem progresivní formy výuky. Učitel v ní nesupluje texty, které si student může přečíst z literatury, ale po přípravě studentů ukazuje spolu s nimi, jak řešit problémy a reagovat na závažná a obtížná témata současnosti. „Bojím se, že studenti neumí debatovat. Přitom debata nutí lidi formulovat otázky, myšlenky,“ dodává ještě. Podle jeho názoru byla naše země držena v umělém prostředí za oponou a konflikty neměly prostor vyvinout se a být řešeny. Lidé u nás na ně tudíž nejsou připraveni a teprve se musí naučit správně se chovat, jednat, například i v etnických otázkách. „Reagujeme méně civilizovaně než bychom mohli,“ uvažuje docent Boháček.

Vznik tohoto průkopníka moderní výuky ovšem provázela řada problémů. „Kurz je všeobecný, proto vyvolal trochu váhání u kolegů. Ale ekonom by neměl mít jen úzké klapky na očích, ekonomika by měla být zasazena do reálného života. Je dobře, že se povedlo kurz uskutečnit,“ zamýšlí se docent Boháček. Podle něj také nebyla jednoduchá otázka zařazení semináře. „Podle vedení katedry práva se kurz svým obsahem hodí lépe na středisko mezinárodních studií než na mou domovskou katedru, tím máme teď trochu problémy s komunikací. Naštěstí někteří kolegové jsou nápadem nadšeni.“ Další problémy byly technického rázu. „Učebny s promítacím plátnem jsou kromě obou aul jen dvě: posluchárna B a 309. Nejdříve jsme měli být v posluchárně B, ale byl problém s uklízečkami, protože je to velký prostor a často končíme pozdě, nechtěly zůstávat ve škole do deseti, i ostraha měla určité výhrady. Nakonec byl kurz díky pedagogickému oddělení zařazen do výuky. Není sice v rozvrhu, protože začíná příliš pozdě, ale je v nabídce kurzů,“ upozorňuje Boháček na úskalí, kterými musel při prosazování kurzu projít. Garant také chválí vedení fakulty mezinárodních vztahů, že se odvážilo kurz přijmout: „Na počátku byla trochu nejistota, obavy třeba z extremistů, nebo že by filmy mohly vyvolat nějaké konflikty, to se ovšem zatím nesplnilo.“

Příští semestr se bohužel nejspíš nepodaří posunout kurz na osmnáctou hodinu, protože učebna 309 už je obsazená. Garant plánuje použít stejné filmy a pozvat tytéž přednášející, neboť výběr filmů a práce s nimi jsou velmi náročné na čas. V následujícím zimním semestru ovšem představí filmy nové. Také plánuje rozšíření kapacity ze současných třiceti na čtyřicet studentů.

Názory studentů na předmět

Kurz naplnil moje očekávání, navíc rozšířil výběr pozvaných hostů k debatě – jak odborníci, tak „lidi“. Náplň je časově náročná a dokumenty jsou dlouhé, zkracuje se tak možnost dozvědět se víc od lidí při diskusi a možnost širšího vyjádření účastníků kurzu – přijmout i odlišné pohledy na věc. Doufám, že kurz bude fungovat i dál, protože je odlišný a zajímavý. Jenom kdyby byl v jiný čas, tzn. umožnil by více studentům (časově) ho navštěvovat, což závisí na ochotě „z hůry“. Také bych uvítal možnost zahrnout do náplně specializace rozvojová pomoc. Změnil bych debatu: Ne o obsahu, formě nebo zaměření konkrétního dokumentu, autora, ale o tématu.
student kurzu

I přes pozdní noční hodinu sem chodím, ačkoli nejsem zapsaný, protože se jedná o kurz velmi zajímavý jak formou (promítání filmů, diskuse s odborníky), tak obsahem. Vážím si docenta Boháčka, že takový netradiční kurz dokázal sestavit a prosadit.
Pavel Šembera

SMS560 je skvělý nápad! Kurs podle mého názoru naplnil původní myšlenku, totiž projekce dokumentárního filmu a k tomu následná diskuze, do které jsou obyčejně přizváni dva odborníci, kteří přednášejí dva různé postoje k danému problému. To otvírá řadu otázek a studentům představí situaci objektivně. Kursy jsou oproti jiným předmětům živé a rozhodně jim nestačí klasických 90 minut. Jediné, co bych vytkla, je právě čas. Začátek (19.40) určitě není vhodně zvolený. Podle mého názoru by byl ideální začátek v šest hodin, kurs by pak nekončil v nočních hodinách. Nehledě na to, že často je téma zajímavé natolik, ze desátá hodina, kdy se zavírá škola, diskuzi až křečovitě ukončuje.
Petra Termerová

Mohlo by tě zajímat: