Študenti prekrývajúcich sa predmetov o konzultácie nestoja

5. 5. 2011 | | Nezařazené

Študenti na Fakulte financí a účetnictví si kvôli pochybeniu katedry
museli pred letným semestrom vybrať medzi dvoma povinnými predmetmi.
Konzultácie, ktoré im pedagógovia ponúkli, takmer vôbec nevyužívajú.

Na začiatku letného semestra Studentský list informoval o situácii na
Fakulte financí a účetnictví, kde došlo k prekrývaniu
povinných predmetov
. Študenti, ktorých sa vzniknutá situácia týka,
majú možnosť prísť za vyučujúcimi v konzultačných hodinách aj mimo
nich, prípadne využiť mail. Otakar Schlossberger a Zdeněk Husták boli
oboznámení so vzniknutou situáciou a podľa slov vedúcej Katedry
Bankovnictví a pojišťovnictví docentky Jarmili Radovej sú ochotní vyjsť
študentom v ústrety.

„Rozprávala som sa s oboma profesormi, študenti ich konzultácie skoro
vôbec nevyužívajú,“ uvádza docentka Radová. Na prvom teste, ktorý sa
týka jedného z prekrývajúcich predmetov sa zúčastnilo iba 40 percent
študentov. Tak isto návštevnosť oboch prednášok nie je príliš veľká.
Docentka chápe, že skoré piatočné ráno nie je práve atraktívny čas.
Závisí na každom študentovi, ako moc chce tieto možnosti využiť.
„Študenti chodia najviac na prvé a posledné prednášky takže uvidíme ako
to bude vyzerať na konci semestra,“ dodáva docentka Radová.

Otakar Schlossberger je externista a preto sú jeho konzultácie
organizované formou dohody so študentmi. Najviac sa to týka študentov,
ktorí uňho píšu záverečné práce. „Čo sa výuky týka, žiadny
študent ma zatiaľ neoslovil, iba jeden so mnou konzultoval určité veci cez
email. To je všetko. Nevidím dôvod, aby som mal rozšírené konzultačné
hodiny, pretože by ich nikto nevyužíval,“ zdôvodňuje Schlossberger.

Zdeněk Husták je tak isto externý vyučujúci. Momentálne rieši dotazy
študentov po prednáške prípadne prostredníctvom e-mailu. „Spravidla sú
to 0–3 dotazy týždne. Z predchádzajúcich skúseností viem, že je viac
dotazov na konci semestra,“ uvádza Husták a dodáva, že s najväčším
počtom pripomienok chodia študenti, ktorý navštevujú prednášky
pravidelne.

Mohlo by tě zajímat: