Studenti se na škole cítí relativně dobře

29. 4. 2009 | | Nezařazené

V průběhu několika nedávno uplynulých týdnů měli studenti možnost
vyplnit obecnou anketu probíhající na ISISu. Výsledky působí celkově
pozitivně, na negativní výstupy si vedení školy prý posvítí.

Studentská anketa se zabývala otázkami „pocitového“ charakteru, jak
je nazval rektor Richard Hindls. Jejím cílem bylo zmapovat, jak se studenti ve
škole cítí, s čím jsou nebo nejsou spokojeni, a co by chtěli změnit.
Vedle anket týkajících se výuky a hodnocení předmětů se tak škola
začala zajímat i o další aspekt kvality vzdělávání.

Celkem se v anketě vyskytlo dvacet dva otázek, zabírajících relativně
široké spektrum oblastí. Zjišťovala se spokojenost s kolejemi, menzou,
šatnami, knihovnou, počítačovými studovnami, studijními referentkami,
vybavením učeben a dalšími záležitostmi. Nechyběly ani dotazy
pátrající po úrovni toalet, které dopadly poměrně dobře, nebo po tom,
zda je množství kontejnerů na tříděný odpad dostatečné.

Podle rektora působí celkový dojem z ankety kladně a dodává: „Velký
pokrok vidím ve snížení nespokojenosti s frontami v menze a
v knihovně.“ Výrazně pozitivně hodnotí studenti i otevírací dobu
šaten a uzamykatelné skříňky v Rajské budově. Dle statistiky na tom
není špatně ani sportovní zázemí školy, 79 procent respondentů si
myslí, že škola nabízí velmi dobrou základnu pro sportovní aktivity.
Koleje vychází ze statistiky rozporuplně, jedné polovině dotázaných
spíše vyhovuje vybavení i podmínky pro studium, té druhé naopak ne.

Do studovny jen s vodou

Na některých neuspokojivých výstupech bude prý vedení pracovat a
přijme určitá opatření. „Spíše negativně dopadlo hodnocení kvality
jídel v menze. Sodexo dostalo žlutou kartu do konce semestru, vedení školy
mělo vážný pohovor s generální ředitelkou firmy,“ doplňuje Hindls.
Předmětem zájmu vedení se stanou i místa k sezení na chodbách,
61 procent účastníků ankety shledává, že škola neposkytuje dostatečné
prostory, kam je možno si sednout.

Z dotazníku také jednoznačně vyplývá, že návštěvníkům knihovny
vadí, že si nesmí s sebou do studovny brát pití. Ředitelka Centra
informačních a knihovnických služeb Jana Hartmanová se však hájí:
„Pití jsme začali povolovat studentům, kteří o to požádali. Rostoucí
požadavky nám potvrdila i anketa, je tedy možné si do studoven vzít vodu
bez příchutě v PET láhvi. To je jediná povolená varianta, jiné druhy
nápojů nejsou dovoleny. V případě většího množství incidentů nebo
škod na majetku bychom bohužel museli pití znovu zakázat.“

Účast byla mimořádná

Celkem na anketu odpovědělo 6 226 studentů, což představuje třetinovou
účast. „Jako statistik vím, že toto číslo je obrovský úspěch.
Výsledky mě uspokojily. Mám pocit, že studenti k tomu přistoupili
s důvěrou,“ chválí rektor. Z každé fakulty se počet hlasujících
pohyboval okolo jedné tisícovky, až na Fakultu managementu, kde se
zúčastnilo pouze 189 studentů. Z hlediska pohlaví převažují ženy,
hlasovalo jich o 1 182 více. Dílčí výsledky průzkumu jsou k dispozici
na ISISu.

Tato obecná anketa, cílená na zázemí, byla první svého druhu ze
čtyřdílné série. V dalších třech semestrech budou následovat
dotazníky se zaměřením na atmosféru a komunikaci, praxi a styl studia.
Anketa se tedy bude vždy po dvou letech opakovat.

Návrh na inovaci tradiční ankety vznikl před dvěma lety na popud rektora
Hindlse. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Felix Koschin
vysvětluje: „Tehdy jsme požádali profesionální firmu, aby se tím
zabývala. Ta provedla analýzu, mimo jiné zorganizovala sezení s několika
skupinami studentů, z nichž vyplynuly problémy, které studenty zajímají.
Na základě této analýzy firma navrhla, aby se kromě obvyklé předmětové
ankety konala i obecná anketa, a následně připravila i otázky.“

Mohlo by tě zajímat: