Studentská anketa za zimní semestr 2002/2003

20. 6. 2003 | | Nezařazené

Studentská anketa byla organizována elektronickou formou současně s registracemi na LS. Každý student, který se zúčastnil registrací, byl dotázán na vůli zúčastnit se ankety. Rozhodl-li se k účasti, byly mu postupně nabídnuty formuláře – dotazníky na jednotlivé předměty. Každý dotazník hodnotil předmět jako takový, s odhlédnutím od toho, kdo a jak tomuto předmětu učí.

Studentská anketa byla organizována elektronickou formou současně s registracemi na LS. Každý student, který se zúčastnil registrací, byl (pokud v ZS 2002/2003 navštěvoval některý z vybraných kurzů) dotázán na vůli zúčastnit se ankety („odpovím na otázky nyní“/ „odpovím na otázky případně později“).

Rozhodl-li se student k účasti na anketě, byly mu postupně nabídnuty formuláře – dotazníky na jednotlivé předměty. Předtím byl ovšem dotázán na vůli a možnost hodnotit jednotlivé kurzy („odpovím na tento předmět“/ „docházel jsem na jiný kurz“/ „na tento předmět nechci odpovídat“/ „anketu dokončím případně jindy“). Nezodpovězené dotazníky byly nabízeny při každém zahájení registrací, dokud zbýval nezamítnutý (volbami „docházel jsem na jiný kurz“ a „na tento předmět nechci odpovídat“) nezodpovězený kurz.

Každý dotazník (dotaz na jeden kurz) hodnotil předmět jako takový, s odhlédnutím od toho, kdo a jak tomuto předmětu učí. Jednalo se především o názor na to, o co v předmětu jde (otázky 1 až 5) a dále i přednášejícího/cvičícího s odhlédnutím zda se respondentům předmět líbí nebo nelíbí (otázky 6 až 8). Závěrem byla účastníkům ankety nabídnuta možnost připomínek a postřehů k hodnocené přednášce a nebo cvičení, k pedagogům nebo vůbec ke studiu na VŠE formou odpovědi volným textem.

Na adrese http://www.vse.cz/studium/anketa_zs_2002_2003_dotaznik.php je uveden plný text dotazníku, odpovědí a přípustných odpovědí (odpovídáno bylo výběrem v menu) na jednotlivé odpovědi jednotlivých otázek.

Celkem bylo nabídnuto 66798 dotazníků, zodpovězeno 14317, tedy 21,4 %. V minulých semestrech byl počet dotazníků 53110, 63161, 51326, 59424, 51971, 62379, 56857, 49634 a 46515, počet odpovědí se pohyboval kolem 22 %. Bylo dotázáno 12245 studentů, každý student se měl vyjádřit průměrně ke 5,45 předmětům.

Na Fakultě informatiky a statistiky byl vyvinut program pro analýzu získaných výsledků, výstupní sestavy jsou uvedeny na adrese http://www.vse.cz/studium/anketa_zs_2002_2003_sestavy.php.

Mohlo by tě zajímat: