Taušer obhájil post děkana FMV

22. 11. 2019 | | Zprávy ze školy Josef-Tauser-02_1679x2000_acf_cropped

Akademický senát Vysoké školy ekonomické (VŠE) zvolil děkanem Fakulty mezinárodních vztahů docenta Josefa Taušera. Jako jediný letošní kandidát má před sebou Taušera už druhé funkční období, které bude probíhat od 1.2.2020 do 31.1.2024.

Podle jeho programových cílů se v nadcházejících letech bude věnovat intenzivní internaciolizaci fakulty, kterou jakožto hlavní strategii použil už ve svém minulém funkčním období.

Jedním z bodů programového prohlášení je personální rozvoj akademických pracovníků, kdy by se měl každému z nich do budoucna sestavit individuální plán rozvoje. V druhém bodu zdůrazňuje, že bude kladen důraz na další zvyšování mobilit studentů, hostování zahraničních profesorů nebo třeba rozvíjení cizojazyčných verzí studijních programů. Stávající doktorské studijní programy by se v budoucnu měly rozšířit o doktorský studijní program v angličtině a podpora těch nejlepších doktorandů by se měla projevit i ve slibovaném speciálním stipendiu. Kvůli tematickým překryvům v rámci fakulty se pak mírně omezí počet odborných kateder a jasně vymezí oblast jejich působnosti.

Josef Taušer vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE a od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu, kde se věnuje hlavně mezinárodnímu finančnímu řízení. Vykonával také funkce docenta pro obor Mezinárodní obchod a proděkana pro vědu.

 

Foto: fmv.vse.cz 

Mohlo by tě zajímat: