Trestní oznámení

19. 5. 2002 | | Nezařazené

Ve smyslu §32/2 zákona 216/1992Sb. podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele za spáchání masové vraždy. Při tragické události, která postihla mé blízké, zahynulo 258 mých příbuzných a známých, přičemž dalších 85 přežilo s trvalými následky.

Ve smyslu §32/2 zákona 216/1992Sb. podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele za spáchání masové vraždy. Při tragické události, která postihla mé blízké, zahynulo 258 mých příbuzných a známých, přičemž dalších 85 přežilo s trvalými následky. K osudné události došlo 16. ledna 2002 v dopoledních hodinách, tedy v pracovní době, a úzce se týkala uskutečňování dlouhodobě připravovaného projektu, kterého jsem se osobně účastnila. Abyste rozuměli všem okolnostem případu, dovolte, abych vám celou problematiku osvětlila.

Se svými kolegy a blízkými jsem pracovala v oddělení Aplikace pojmových dat všeobecně známém jako „APD”. Mým úkolem byla koordinace celého projektu, tedy i odpovědnost za úspěšnost celé věci. Odmítám ovšem spekulace, které se objevily v mediích (Myšlenky 21/01 2002), že za celou tragedií stojí mé osobní selhání. Můj profesionální přístup byl potvrzen nejvyšším vedením a dokonce jsem byla později oceněna Zlatou synapsí, udělovanou Odborovým svazem buněk mezimozku nejlepším pracovníkům. Již dříve jsem byla oceněna kolekcí čokoládových figurek za management úkonu „Cvrnk”, což spočívalo v koordinaci odhadu míry – vzdálenosti – s ovládáním pravé horní končetiny za účelem dopravení malých kulatých předmětů do vyhloubené jamky. Pravda, naše oddělení bylo kolem 14. roku života Organismu rozpuštěno, ale míry od té doby odhadujeme stále a častěji a jejich data zpracováváme bez nejmenších stížností.

Jako spolehlivá mozková buňka jsem tedy byla vybrána i pro zmíněný projekt týkající se definování pojmů. Sestavovat celý pojmový aparát jsme začali pozvolna 14 dní před osudným datem, ale s ubíhajícím časem nabírala naše práce na intenzitě a priorita naší činnosti dosahovala v rámci celého Organismu vysokých hodnot. Práce to byla složitá, neboť zpracovávaná informace neměla žádný vizuální ba ani jiný obsah a tak nebylo možno využít předchozích zkušeností našich spolupracovníků. Taková činnost proto vyžaduje spoustu energie, tj.velkou spotřebu mozkomíšního moku. Bohužel centrum nebylo schopné nás zásobovat v dostatečném množství a tak jsem musela využívat svých známostí a konexí, aby v našem oddělení nedošlo ke kolapsu. Po nocích jsem tedy vyměňovala naše přebytky dovozového 60% kyslíku za dávky mozkomíšního moku potřebného k naší práci. Bohužel tato podzemní činnost aktivuje kontaktované zóny (Organismus vnímá proces jako sen) a tak vyvolání oblasti Zbytková vzpomínka #321/1981 „nechtěné utržení oka plyšovému medvídkovi“, dále Pocitu #024/1988 „volný pád“ a Prostředí #064/2001 (návštěva Terezína) a #712/2002 (návštěva menzy) způsobilo dočasnou nestabilitu systému. Nicméně i přes tyto poruchy a vysoké pracovní vypětí se nám dařilo udržovat zadanou informaci pohromadě. (Konkrétně se jednalo o zpracování a uchování definice: „Marketingové strategie chápeme jako primární kontakt mezi podnikovým marketingovým plánováním a situační analýzou na jedné straně a vývojem a implementací specifických marketingových programů na straně druhé, přičemž musí být neustále zohledňováno dynamického hledisko životního cyklu produktu.“)

Ráno se situace zhoršovala a distribuce kofeinového sirupu naznačovala, že jde skutečně do tuhého. Kolem desáté hodiny akce vrcholila. I přes menší kontaminaci kanceláří stresovými látkami se nám dařilo držet většinu souvětí v pohotovosti, ale za cenu prvních obětí. Vyčerpané mozkové buňky pracovaly z posledních sil jen ve vidině čerstvých přídělů mozkomíšní pochutiny. V 10.35 po obdržení rozkazu se nám podařilo odeslat větší část souvětí do komunikační divize, v 10.48 jsme pak pracně dodali zbývající části. To už však byla situace v mém oddělení kritická. Několik kolegů se vypařilo přehřátím, jiní se zkratovali při obětavé expedici. Kolem 11.00 se sice Organizmus začal stabilizovat a objevily se první známky čerstvých endorfinů, ale o pět minut později nastal nečekaný zvrat. Došlo k revizi priorit a po odhalení skutečného významu naší činnosti jsme z ničeho nic „spadli“ až na hodnotu 0.02% pravděpodobnosti budoucího využití. Tím pádem jsme přišli o veškeré příděly a zmíněná informace, resp. informační vata, vysávajíc z mých kolegů poslední energii změnila poklidné pracoviště v krvavý masakr. Jedině náhlá potřeba „odhadování míry“, na které se specializuji, mne zachránila od jisté smrti.

Proto onen informační virus, kterým zdánlivě nevinně vypadající definice určitě je, považujeme za nástroj terorismu a jejich šiřitele za bezohledné zločince. Doufáme, že viník bude brzy vypátrán a po zásluze potrestán.

Za Ústřední výbor Pravé Hemisféry

Doc. Neuronka Šedá v.r.

Za zápis děkujeme organismu Tomáše Indrucha

Mohlo by tě zajímat: