U chlebíčků o mezinárodní akreditaci

10. 11. 2001 | | Nezařazené

První snídaně s rektorkou v tomto akademickém roce se konala 26. září. Tématem byla mezinárodní akreditace VŠE. Diskutovalo se možnostech rozšíření kontaktů naší školy a zvýšení její prestiže v mezinárodním měřítku.

První snídaně s rektorkou v tomto akademickém roce se konala 26. září. Tématem byla mezinárodní akreditace VŠE. Diskutovalo se možnostech rozšíření kontaktů naší školy a zvýšení její prestiže v mezinárodním měřítku.

Od roku 1998 je VŠE plně zapojena v prestižním evropském programu CEMS-Master. Díky němu mohou nejlepší čeští studenti strávit jeden či více semestrů na vybrané partnerské univerzitě. Vedení školy považuje za svůj další cíl v tomto směru akreditaci u EFMD (European Foundation of Management Development). K jejímu dosažení bude v první fázi nutné zhodnotit silné a slabé stránky školy a určit ve spolupráci se zástupci EFMD oblasti, ve kterých se lépe připravit. Tento krok by měl proběhnout v nejbližších měsících. Dále přijde na řadu práce na jednotlivých úkolech a poté kandidatura k akreditaci.
Zda bude VŠE v celém procesu úspěšná, záleží podle slov rektorky doc. Jaroslavy Durčákové nejen na vedení, ale také na studentech a pedagogickém sboru.
O celé problematice bude Studentský list podrobněji informovat v některém z příštích čísel.

Mohlo by tě zajímat: