Vandas na VŠE: Nejsme rasisti, imigranty tu ale nechceme

17. 5. 2012 | | Studentský život, Zprávy ze školy

Zdatný rétor Tomáš Vandas diskutoval se studenty VŠE. Do hodiny České
radikální a antisystémové pravice v evropském kontextu si ho pozval garant
předmětu profesor Jan Rataj.

Tomáš Vandas představil vývoj Dělnické strany, kterou po jejím zákazu
nahradila Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). Největší část
hodiny však byla v režii studentů a doktorandů, kteří s hosty za
asistence profesora Rataje přímo diskutovali. Mezi nimi sedí také česká
studentka vietnamského původu Hana Le.

Cikánský funkcionář Havránek

Vandas se po celou dobu diskuze snaží bojovat s nálepkou extremisty a
rasisty, která podle něj neodpovídá skutečnosti a je výsledkem mediální
nenávisti. Podle Vandase je DSSS jednoduše nepohodlnou alternativou
současným zkorumpovaným politickým stranám.

O slovo se hlásí Hanka. „Jaký máte názor na druhou generaci
Vietnamců, kteří se už plně integrovali do české společnosti a mluví
česky. Považujete je za přínos?“ ptá se studentka.

„Nemám problém s člověkem, který řádně pracuje, má vzdělání a
hovoří česky. Mám ale problém s nelegálními imigranty. Vy jste mi
sympatická. Nebudeme si ale namlouvat, že tu Vietnamci nemají gangy,
neorganizují prostituci a neprodávají drogy. Stát by měl tvrdě zasáhnout
a deportovat je okamžitě pryč,“ odpovídá Vandas.

„Připouštíte, že kritika některých problémových Vietnamců
negativně ovlivňuje pověst celé komunity?“ trvá na otázce Hanka. Podle
Vandase ale členové DSSS nehodnotí občany podle rasy, ale především podle
morálního profilu. Otázka dalšího studenta proto míří na webové
stránky Nepřízpůsobiví­.cz,
které DSSS spravuje. Proč je tedy v záhlaví obrázek romské rodiny?

„Je to realita. Samozřejmě, že jsou i slušní cikáni, to nepopírám.
Máme mezi sebou dokonce cikánského funkcionáře Havránka. Pod pojmem
nepřizpůsobivý občan se ale v 95 procentech případů skrývá
příslušník romského etnika. Nenamlouvejme si nic jiného,“ obhajuje
předpojatost Vandas.

Vandas pracuje jako manažer ve stavební firmě a dokončuje si právě
vysokoškolské vzdělání. „Práce ve straně mě neživí. Na demonstrace
si musím v práci vybírat dovolenou, a proto se snažíme meetingy
organizovat na pátky,“ vysvětluje Vandas.

Staráme se o opuštěné pejsky

Spolu s mediálně známým předsedou DSSS Vandasem do hodiny přišel
i předseda pražské organizace strany Jiří Petřivalský, mladý blondýn
v bílé košili a s bílými hodinkami.

Ke slovu se dostává i on. Podle něj se ve straně především snaží
navazovat kontakty s blízkými organizacemi a pečovat s nimi o své okolí.
Spolu s fašistickými autonomními nacionalisty tak například uklízí
v lese nebo pořádají sbírky pro útulky pro psy. Podle Petřivalského se
setkávají s velkým vděkem a podporou svého okolí.

Vandasovy národní socialisty podporuje německá ultrapravicová
protikapitalistická a protisocialistická NPD (Nationaldemo­kratische Partei
Deutschlands), která vyzývá k revizi německých hranic.

Vandas nepřišel na VŠE poprvé

Diskuze proběhla v rámci předmětu Česká radikální a antisystémová
pravice v evropském kontextu, který organizuje Katedra politologie FMV na
VŠE. Předmět je dostupný všem studentům magisterského studia jako
celoškolsky volitelný. Garant předmětu, profesor Jan Rataj si zve hosty
z řad funkcionářů krajně pravicových stran, ale i jejich názorové
odpůrce vždy na konci semestru jako třešničku na dortu.

„Cílem specializované výuky je co nejobjektivněji pochopit a poznat
strategii a taktiku krajní pravice, nikoli se s ní identifikovat. Odborná
výuka nemůže vycházet z povrchní či účelové mediální propagandy.
Z tohoto důvodu se snažím provádět se studenty vlastní výzkum –
vědeckou kritickou analýzu na základě pramenů. Mezi zcela jedinečný typ
pramenů patří pochopitelně živé prameny krajní pravice. Před auditoriem
působí jako demonstrátoři určitého typu myšlení a nechtěně tak
napomáhají prohloubení vědomostí a rozvoji kritického myšlení
účastníků kurzu,“ vysvětluje profesor Rataj.

Vandasova diskuze v předmětu se měla konat již před třemi lety.
Vedoucí katedry politologie profesorka Dvořáková však tehdy akci odvolala
kvůli zákazu rektora s odkazem na to, že Vandas své vystoupení chtěl
údajně medializovat a dezinterpretovat. To následně vyvolalo velký zájem
médií. Předseda DSSS nakonec v kurzu vystoupil o rok později.

I přes živý zájem studentů v diskuzi však při své letošní
repríze Vandas potlesk na konci hodiny nesklidil.

Mohlo by tě zajímat: