Jméno: Věčný Student, Adresa: Kolej…

1. 3. 2001 | | Nezařazené

Kriteria pro ubytování na koleji v akademickém roce 2000/2001 schválená Akademickým senátem VŠE obsahují opatření proti tzv. věčným studentům, kteří se snaží pouze využívat výhod spojených se studentským statutem..

Kriteria pro ubytování na koleji v akademickém roce 2000/2001 schválená Akademickým senátem VŠE obsahují opatření proti tzv. věčným studentům, kteří se snaží pouze využívat výhod spojených se studentským statutem. Mezi ty patří i možnost získání místa na koleji, která je přes různé výhrady stále z těch levnějších a jednodušších variant pražského ubytování.

Aby se zabránilo zneužívání pohostinnosti Správy účelových zařízení, Akademický senát schválil, že ubytování na koleji bude poskytnuto pouze studentům prezenčního studia, a to po dobu sedmi semestrů bakalářského studia a pěti semestrů navazujícího magisterského studia. Správa účelových zařízení vydala 16. ledna 2001 písemné upozornění pro studenty, aby vzali na vědomí výše uvedené skutečnosti a aby se ti, kteří dosáhli stanovené hranice počtu semestrů, z kolejí vystěhovali do 11. 2. 2001.

Vše ale dopadlo jinak. Ne všechny vedoucí kolejí totiž zjišťovaly při sepisování ubytovacích smluv aktuální stav odpracovaných semestrů u jednotlivých studentů. Pečlivé zkoumání proběhlo jen na Jarově I a na Jarově G. Tam byly se studenty uzavřeny smlouvy tak, aby měl student, při překročení daných limitů délky studia, smlouvu uzavřenou pouze do konce zimního semestru. Většina smluv o ubytování byla ovšem na ostatních kolejích uzavřena až do konce června 2001. Smlouvy jsou jednostranně SÚZem nevypověditelné, protože ve výtiscích letošních smluv chybí odstavec, který v dřívějších smlouvách říkal: „… v případě, že student nesplňuje daná kritéria pro ubytování, smlouva zaniká.“ Vystěhování, jak potvrdil ředitel SÚZ Ing. Zerzáň, by bylo protiprávní. V případě studentů z Jarova I a Jarova G by bylo nespravedlivé, kdyby se v důsledku nejednotného postupu vedoucích kolejí museli vystěhovat a jejich kolegové bydlící o blok dál ne. Vedení SÚZ proto ustoupilo od požadavku vystěhovat studenty nesplňující podmínku povolených počtů semestrů a ti, kteří se z tohoto důvodu z kolejí již vystěhovali před 11. únorem 2001, se mohou znovu ubytovat na kolejích VŠE.

Mohlo by tě zajímat: