Volí se nový rektor VŠE

15. 10. 2002 | | Nezařazené

S koncem tohoto semestru skončí i volební období současné rektorky Vysoké školy ekonomické doc. Jaroslavy Durčákové. Celoškolský akademický senát proto musí v nejbližší době zvolit jejího nástupce.

S koncem tohoto semestru skončí i volební období současné rektorky Vysoké školy ekonomické doc. Jaroslavy Durčákové. Celoškolský akademický senát proto musí v nejbližší době zvolit jejího nástupce.

Návrhy na kandidáty přijímal Akademický senát VŠE do pátku 27. září do 12 hod. Krátce poté byla definitivně oznámena jména dvou přihlášených zájemců: stávající rektorky VŠE doc. Jaroslavy Durčákové a doc. Mikuláše Pichaniče z Katedry podnikového managementu. Ten kandidoval na pozici rektora již před třemi roky, tehdy však volby vyhrála právě Durčáková. Prezentace kandidátů se uskutečnila v pátek 4. října v Nové aule. Kandidáti se zde představili a přednesli svůj volební program, záměry a cíle.

Volby nového rektora školy proběhnou v pondělí 21. října 2002. Jejich průběh se řídí platným Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VŠE. V první části proběhne veřejná diskuse, při které kandidáti zodpovídají dotazy senátorů. V druhé, uzavřené části se koná samotná volba, a to maximálně ve třech kolech. Pro zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, tzn. alespoň 11 hlasů. Nevzejde-li vítěz ze všech kandidátů hned v prvním kole, postupují do dalších kol už jen dva nejúspěšnější.

V souvislosti s připravovanou volbou rektora organizují někteří akademičtí senátoři od konce minulého semestru anketu, která měla mezi studenty i vyučujícími zmapovat problémové oblasti ve fungování školy. Celkem ji vyplnilo 910 respondentů. Její závěry by měly pomoci členům senátu vybrat příštího rektora. Aby nebyli kandidáti při přípravě svého volebního programu ovlivněni, zveřejní se výsledky ankety až po skončení volby.

Mohlo by tě zajímat: