VŠE bude zadávat veřejné zakázky elektronicky

16. 5. 2011 | | Zprávy ze školy

Elektronické zadávání veřejných zakázek a dynamické nákupní
systémy mohou ušetřit peníze a čas i českým vysokým školám.
Masarykova univerzita v Brně nový systém zavedla a pochvaluje si jej. VŠE
zatím zaostává.

Masarykova univerzita v Brně (MU) se stala mezi českými vysokými
školami průkopníkem elektronického zadávání veřejných zakázek. Za rok
a půl fungování si nový systém v Brně nemohou vynachválit. Ušetří
díky němu totiž mnoho času i peněz.

Rychlejší a bez papírování

Kvestor MU Ladislav Janíček Hospodářským novinám řekl, že výhody
dražby zakázek na webu jsou hned dvojí. V první řadě se při veškerých
nákupech, od počítačů až po velké stavební zakázky, ušetří oproti
původnímu způsobu výběru dodavatelů v průměru až třicet
procent ceny.

Druhým plusem jsou úspory při samotném vypisování výběrových
řízení na dodavatele zboží, staveb a služeb. Ve srovnání s původním
„papírovým“ způsobem klesly finanční náklady na třetinu. Vše se
děje prostřednictvím internetu. Časová úspora je pak také výrazná a
zaměstnanci se mohou zabývat jinými úkoly.

Příliš dlouhý proces

Dynamický nákupní systém neboli veřejné tržiště, kterým MU loni
doplnila elektronickou dražbu zakázek, pomáhá hlavně při hromadných
nákupech. Například při nákupu kancelářských potřeb v Brně dosáhli
až čtyřicetiprocen­tního snížení někdejší ceny.

VŠE oproti tomu při zadávání veřejných zakázek postupuje zdlouhavým
a drahým „papírovým“ způsobem. Časově náročný postup musí být
navíc opakován v případě každé dodávky zboží, služeb nebo
stavebních prací, při níž VŠE vynakládá finanční prostředky. Kromě
zřejmých vyšších nákladů může samotné uchazeče odradit
i komplikovanost celého procesu. Příkladem by mohla být nedávná zakázka
na dodavatele elektřiny včetně distribučních služeb, kdy byla v termínu
podána pouze jediná nabídka.

Bude se modernizovat

Nicméně i na VŠE se podnikají kroky na zavedení systému podobnému
tomu na MU. Jaroslava Eislerová z právního oddělení rektorátu říká,
že by k tomu dokonce mělo dojít již letos. Za daným účelem totiž již
došlo k proškolení příslušných zaměstnanců. S elektronickým
zadáváním veřejných zakázek i se zavedením dynamického nákupního
systému ostatně počítá také směrnice „Smluvní zajišťování
dodávek, služeb, a stavebních prací na VŠE“.

Průběh veřejné zakázky na VŠE

*1. Otevírání obálek – zadavatel (obvykle člen vedení VŠE) posuzuje
splnění formálních náležitostí

2. Hodnocení návrhů – hodnotící komise stanoví pořadí tří
nejlepších podle předem určených kritérií

3. Rozhodnutí o vítězi – zadavatel rozhoduje o konečném
vítězi*

Mohlo by tě zajímat: