Vzestup západního světa

20. 4. 2002 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická v Praze a IEEP si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem Vzestup západního světa – zajímavá teorie, nebo spekulativní interpretace? (Posezení nad knihou D. Northe a P. Thomase)

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář s tématem Vzestup západního světa – zajímavá teorie, nebo spekulativní interpretace? (Posezení nad knihou D. Northe a P. Thomase)

Tento seminář se koná dne 24. 4. 2002 od 16.30 hodin v místnosti NB 36A (zasedací místnost Fakulty národohospodářské).

Hlavní příspěvky:

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na mailovou adresu: ieep@vse.cz, popř. na telefonní číslo: 02/22 23 21 42, popř. na faxové číslo: 02/22 23 21 42.

Mohlo by tě zajímat: