Za plagiátorství a contract cheating hrozí vyloučení ze studia či ztráta titulu

8. 7. 2021 | | Studentský život plagiátorství

Pojem plagiátorství (činnost, kdy se osoba neprávem vydává za autora díla či myšlenky, pozn. red.) se v současné době vyskytuje velmi často. Plagiátorství se mohou studenti dopouštět záměrně, kdy zcela vědomě ve své práci využívají myšlenky jiného autora, aniž by ho citovali, ale i nezáměrně, většinou z důvodu neznalosti správného používání citací. „Prokázání úmyslu závisí na tom, zda student již absolvoval kurz či školení ke správné citační praxi, v jakém ročníku a u jaké práce se plagiátorství dopustil,“ tvrdí odborník na téma plagiátorství pracující na rektorátu Vysoké školy ekonomické, Jan Mach.

Svůj příběh vypráví i student Masarykovy univerzity, Martin Černý. Ten se svěřil portálu Universitas se svou osobní zkušeností s plagiátorstvím. Tehdy, jako student magisterského stupně, dostal za úkol vypracovat publikaci určenou pro kurz vyučovaný na jedné katedře. Pod nátlakem stresu a časové vytíženosti se nakonec dopustil plagiátorství. Martin se vlivem tíživého svědomí nakonec rozhodl po letech sám nahlásit Etické komisi, kde vysvětlil svou situaci a předložil veškeré materiály. Ta, navzdory porušeným etickým a citačním standardům, nakonec přihlédla k zodpovědnému přístupu Martina, který nakonec vyvázl pouze s velikým ponaučením.

Mach: Nejčastějšími důvody podvádění jsou nedostatek času, nepochopení tématu či lenost studentů.

Odhalení plagiátů může být pro pedagogy oříšek, avšak tuto práci spolehlivě zastávají antiplagiátorské programy, které se stále zdokonalují. „VŠE má dlouhodobě nastaveny procesy na odhalování plagiátorství, včetně využití dvou systémů pro kontrolu originality,“ zmiňuje Mach. „To velmi usnadňuje vedoucím prací a oponentům odhalit případné prohřešky a během následující analýzy práce použití nepřiznaných zdrojů potvrdit či vyvrátit,“ dodává.

Dalším případem podvodu je i tzv. contract cheating, neboli práce psané na zakázku. Psaním seminárních, bakalářských či diplomových prací na zakázku se nevěnují jen jednotlivé osoby, ale i firmy, které tuto nezákonnou činnost zaštiťují tvrzením, že nabízejí pouze podklady a rešerše pro studentské práce. „V boji proti contract cheatingu se snažíme především o osvětu, ať již pedagogů či studentů. Pro rok 2021 připravuji spolu s dalšími kolegy z českých vysokých škol příručku zabývající se contract cheatingem a doporučenými postupy pro akademickou obec a legislativní regulaci na národní úrovni.“ svěřil se Mach.

Odhalit práci na zakázku je mnohdy složitější, jelikož práce nejsou zkopírovány, ale originálně vypracovány jinou osobou. „Pokud však vyučující zná studenta a způsob jeho práce, má šanci možný podvod odhalit a následně i prokázat,“ zdůraznil Mach.

Odebrání titulu hrozí do tří let od promocí

Za prokázaní plagiátorství či contract cheatingu hrozí studentům různé sankce. „Vyloučení ze studia či odebrání již uděleného titulu lze vnímat jako odpovídající trest, obzvláště pokud si student objedná, nechá vypracovat a zaplatí např. kompletní závěrečnou práci,“ vyjadřuje Mach svůj názor. Zároveň dodává, že se sami studenti vystavují riziku, že je zpracovatelé práce v budoucnu budou vydírat.

Za posledních pár let jsme se mohli setkat s mnoha kauzami známých lidí, zejména vlivných politiků, u kterých bylo i po letech prokázáno, že jejich závěrečná práce byla opsána. „Ať již plagiátorství, tak i contract cheating, může být metaforicky řečeno časovanou bombou, kterou si studenti ukryjí do svých textů a která může dříve či později vybuchnout,“ dodává Mach.

Pro studenty, kteří stále ještě tápou v citacích, byla vytvořena online příručka Jak se vyhnout plagiátorství. Rovněž i pro pedagogy existuje příručka Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích, která může být velkým pomocníkem v boji proti plagiátorství.

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické pak pravidelně pořádá semináře, workshopy a konzultace nejen v oblasti citací. Více informací naleznete na webu knihovny nebo v MS Týmu.

Mohlo by tě zajímat: