Zahraniční praxe na dosah ruky

1. 10. 2001 | | Kariéra

Studovat v dnešní době neznamená jen stroze vstřebávat teoretické poznatky, ale zároveň je i vhodně doplňovat praktickými zkušenostmi. Ti, kteří je včas získají, jsou před ostatními minimálně krok vpřed při hledání uplatnění na trhu práce po ukončení studia.

Studovat v dnešní době neznamená jen stroze vstřebávat teoretické poznatky, ale zároveň je i vhodně doplňovat praktickými zkušenostmi. Ti, kteří je včas získají, jsou před ostatními minimálně krok vpřed při hledání uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Nicméně, ti, kterým se podaří získat pracovní zkušenost v rámci zahraniční praxe, jsou vpřed zaručeně o kroky dva. Zajímalo by vás, jak se na takovou praxi dostat? Zkuste se poradit s AIESEC.

AIESEC je dnes největší mezinárodní studentskou organizací sdružující studenty a čerstvé absolventy vysokých ekonomických a obchodních škol. Byl založen krátce po druhé světové válce s původní myšlenkou napomáhat rozvoji míru pomocí spolupráce mezi studenty různých národností. Tuto ideu se již více než 50 let daří úspěšně naplňovat díky programu výměnných pracovních stáží. Existuje například speciální program pro studenty, kteří se zaměřují na oblast informačních technologií. Dále se nabízejí možnosti odborných praxí v komerčních firmách, neziskových organizacích či univerzitách. Je také co nabídnout těm, kterým není lhostejná situace v méně vyspělých zemích a rádi by se aktivně zapojili k jejich rozvoji.

Se sítí poboček na přibližně 750 univerzitách AIESEC každoročně umožňuje několika tisícům studentům získat zahraniční odborné zkušenosti, poznat kulturní rozdíly a přispět tak ke zvýšení vzájemného porozumění mezi lidmi. Pobočka AIESEC Praha, jejíž kanceláře se nacházejí ve 4. patře staré budovy VŠE na Žižkové, patří v číselném porovnání celkových uskutečněných výměn k celosvětové špičce. I přes veškerou snahu všech členů AIESEC Praha však zájem ze strany studentů vyjet na praxi značně převyšuje celkové nabízené možnosti. Také letos se tedy uskuteční výběrové řízení pod názvem SCREENING 2001, jehož cílem je vybrat takový počet studentů, který je reálné do zahraničí vyslat. Toto výběrové řízení je určeno pro studenty 4. a vyšších ročníků, kteří mají opravdový zájem absolvovat odbornou praxi v zahraničí, získat cenné zkušenosti s jinou kulturou a hlavně těm, kteří za tím vším nevidí možnost vydělat si peníze. To skutečně není smyslem těchto stáží. Na druhou stranu je pravdou, že plat, který praktikant dostává, mu ve většině případů pokryje veškeré náklady s praxí spojené.

Prvním důležitým krokem pro vážné zájemce bude povinné a závazné přihlášení se přes internet na již zmíněný SCREENING. Chceme, aby projekt nejen otevřel cestu k netradičním možnostem těm nejlepším z vás, ale také nabídl další příležitosti těm, kteří z důvodu omezených kapacit nebudou vybráni. Proto jsme při přípravě kladli důraz na zapojení odborníků a partnerů, se kterými se zájemci setkají při jazykových testech a v rámci assessment center, kdy kandidáti budou muset projít sérií úkolů a případových studií řešených individuálně i ve skupinách. Za zmínku například stojí, že jazykové testy budou připraveny a zpracovány ve spolupráci s jazykovou školou Berlitz. Za pomoc při přípravě assessment centre můžeme poděkovat doc. Ing. Evě Bedrnové, CSc. z katedry psychologie a sociologie řízení. Posledním krokem bude samotná selekce těch nejlepších na volná místa v jednotlivých programech.

Pokud začínáte vážně uvažovat o pracovním pobytu v zahraničí, ale ještě se vám honí hlavou nevyjasněné otázky, přijďte se zeptat zástupců AIESEC Praha, kteří na ně rádi odpoví během 1. informační schůzky 10. října 2001. Místo setkání se dozvíte z nástěnek ve staré budově, na internetové adrese http://aiesec.vse.cz nebo se zastavte v našich kancelářích ve staré budově na místnostech číslo 402 a 404. Takže, jste si jisti, že nechcete být o dva kroky vpřed?

Mohlo by tě zajímat: