Zeptejte se tajemnice

1. 4. 2004 | | Názory, Studentský život

Na třetí fakultě nenajdete studentského tajemníka, ale tajemnici – oficiálně tajemnici pro studentské záležitosti. V červnu loňského roku jsem v této funkci vystřídala Lenku Švecovou. Stejně jako ona, jsem i já studentkou doktorského studia.

Na třetí fakultě nenajdete studentského tajemníka, ale tajemnici – oficiálně tajemnici pro studentské záležitosti. V červnu loňského roku jsem v této funkci vystřídala Lenku Švecovou. Stejně jako ona, jsem i já studentkou doktorského studia.

Tato forma pomoci studentům má na naší fakultě vcelku dlouhou tradici (3 roky), studenti však bohužel zdaleka nevyužívají všech možností, které jim působení studentské tajemnice nabízí. Mnoho studentů o existenci studentské tajemnice neví dodnes, přestože se o jejím fungování na F3 zmiňuje nejen brožurka Studijní programy, ale také webové stránky fakulty. Někteří studenti si zase myslí, že studentská tajemnice je zde hlavně pro pomoc studentům v tíživé životní situaci (problémy ve škole či v rodině, nemoc atd.). Ve skutečnosti se s těmito případy setkávám velmi zřídka. Co je tedy náplní mé činnosti? Pokud bych to měla stručně shrnout, tak se jedná o přijímačky a zápisy prváků, komunikaci, informování, porady, rozvrhy. To vám asi nic moc neřekne, takže se vám to pokusím v následujících řádcích trochu ozřejmit. Některé z těchto činností mám na starosti pouze já, při jiných asistuji docentu Kubálkovi, který je proděkanem pro pedagogiku a informatizaci.

Při přijímačkách pomáhám s administrativou (tzn. s tím, co je zrovna potřeba – kontrola totožnosti, vkládání testů do počítače, vyvěšování výsledků atd.). Naše fakulta jako jediná vytváří pro nastupující studenty kruhy, a s tím je spojeno hodně práce. Pro přijaté studenty pořádáme v rámci zápisu do studia jednodenní soustředění, na kterém mám krátké vystoupení Snažím se zde nováčkům předat pár užitečných tipů ohledně studia a života v Praze. Právě prváci jsou tou „nejvýznamnější cílovou skupinou“. Někdy se mohou cítit trochu ztracení – nevědí si rady s registracemi, není jim jasný kreditní systém apod. Proto je důležité, aby věděli, na koho se v takové situaci mohou obrátit. Komunikace se studenty zahrnuje odpovídání na jejich dotazy (telefonicky, e-mail) a konzultační hodiny, ve kterých mě studenti mohou navštívit osobně. Podle mých dosavadních zkušeností studenti preferují spíše elektronickou komunikaci – šetří jim čas a jejich dotazy jsou zodpovídány v průběhu celého týdne. Frekvence a okruhy otázek se různí podle období ve školním roce a samozřejmě i podle osoby tazatele. Prváci se nejčastěji ptají na registrace a zápisy, skupiny předmětů, ukončování předmětů, uznávání předmětů z předchozího studia atd. Starší studenty zajímají bakalářské zkoušky a bakalářské práce, diplomové práce, státnice, poplatky za studium, atd. Hitem letošního září byl takzvaný přípravný týden, jehož význam a organizaci nepochopili ani prváci, ani starší studenti. V rovině informační spolupracuji s doc. Kubálkem na přípravě různých informačních zdrojů pro studenty, což mi umožňuje upozornit na oblasti, které je třeba studentům podrobněji vysvětlit. Naposledy se jednalo o zpracování podrobných pokynů pro psaní diplomových a bakalářských prací. Co se týče porad, účastním se zasedání kolegia děkana a pedagogického kolegia. Při těchto jednáních mohu vznést připomínky k projednávaným otázkám, či upozornit na nějaký aktuální problém, který se mezi studenty zrovna vyskytuje. Naše fakulta organizuje distanční studium, což je jakási forma dálkového studia, a tak do mých povinností spadá i příprava rozvrhu pro distanční studenty. Distančákům samozřejmě poskytujeme stejnou péči jako prezenčním studentům.

Na závěr bych chtěla jen říci: Klidně se ne mě obracejte častěji se svými dotazy a připomínkami.

Lucie Dušková

duskova@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: