Akademický senát VŠE zasedal poprvé ve složení pro volební období 2021 – 2024

24. 6. 2021 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE) zasedal 21. června 2021 poprvé v novém složení. V rámci tohoto zasedání bylo zvoleno předsednictvo AS VŠE na volební období 2021 – 2024. Do role předsedy byl zvolen jediný kandidát Marek Stříteský, který vykonával funkci předsedy i v předchozím volebním období. Zároveň byli zvoleni i dva místopředsedové na totéž období, z řad studentů tuto roli obsadil Lukáš Hulínský z Fakulty financí a účetnictví, z kurie akademických pracovníků se místopředsedou stal Jan Vondráček z Národohospodářské fakulty, který jím byl i v minulém období.

Na prvním zasedání se rovněž projednával návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu VŠE. Došlo k přidání možnosti sloučit státní závěrečnou zkoušku a obhajobu do jedné. Zároveň došlo ke specifikaci režimu u studentů v Programu podpory duální kariéry. Program je určen studentům splňujícím podmínky stanovené v §54a osdt.2 zákona č. 111/1998 Sb. (studenti na mateřské, respektive rodičovské dovolené a vrcholoví sportovci pozn.red.) a pravidla stanovuje rektorka směrnicí. Tito jedinci tak mají od 1. září jednoznačně řečeno za jakých podmínek a na jaké úlevy mají nárok. Po dohodě s garantem předmětu mají pro splnění zapsaného předmětu prodlouženou lhůtu do konce následujícího semestru a plnit mohou i mimo zkouškové období. Nevztahují se na ně požadavky na minimální počty kontrolních kreditů a roční lhůta pro absolvování státní závěrečné zkoušky po konci semestru, ve kterém student splnil podmínku pro skládání státní závěrečné zkoušky. V doktorském stupni studia je možné, po dohodě se školitelem, jiné rozložení předepsaných zkoušek jako podmínky pro zápis do vyššího ročníku.

Akademický senát VŠE je řízen právě zvoleným předsedou a dvěma místopředsedy. Má dohromady 31 členů, každou fakultu VŠE zastupují tři akademičtí pracovníci a dva studenti. Jeden mandát patří akademickým pracovníkům působícím mimo fakulty. Významně se podílí na funkci vysoké školy, zejména využíváním finančních prostředků, schvalováním či rušením vnitřních předpisů či schvalováním nebo odvoláváním členů vědecké rady a disciplinární komise. Dále se účastní schvalovacího procesu výročních zpráv o činnosti a hospodaření vysoké školy, v jeho pravomoci je i volba rektora a návrh na jeho odvolání. V neposlední řadě schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se uskutečňují mimo fakulty.

Mohlo by vás zajímat: