Možností financování se nabízí několik, vhodné je i kombinovat

22. 7. 2009 | | Kariéra

Jednou ze zásadních otázek, kterou podnikatel musí v začátcích
řešit, je oblast financí. Zde mají malé firmy oproti větším jednu velkou
nevýhodu – zpravidla samy nedisponují velkými finančními zdroji a při
žádosti o prostředky zvenčí naráží na problém garance.

Jednou ze zásadních otázek, kterou podnikatel musí
v začátcích řešit, je oblast financí. Zde mají malé firmy oproti
větším jednu velkou nevýhodu – zpravidla samy nedisponují velkými
finančními zdroji a při žádosti o prostředky zvenčí naráží na
problém garance.

Když se řekne financování podniku, většina z nás si představí
bankovní úvěr. Jde o tradiční způsob, který pro své financování
využívá řada zejména dobře zaběhnutých podniků. Přestože díky
několika novým produktům finančních institucí mohou na bankovní úvěry
dosáhnout i některé malé firmy, stále jde pro většinu z nich o jeden
z nejméně dostupných nástrojů financování.

„Banky obecně přistupují k půjčování peněz malým firmám
obezřetně všude na světě. Je potřeba mít výborně zpracovaný
podnikatelský plán, propočítané finance a umět nabídnout rozumné
záruky,“ říká Tomáš Orlík, zakladatel společnosti GCWare, který se
nyní věnuje projektům rizikového kapitálu. Obdobně je tomu například
u hypoték, které mohou podniky úspěšně využít zejména na investice do
nemovitostí, ať už jde o novou výstavbu, rekonstrukci nebo koupi.

Nebojte se investorů
Úvěry od finančních institucí však nejenže nejsou pro každého
dostupné, nejsou ani vždy pro začínajícího podnikatele vhodné. „Pokud
chce podnikatel například vytvořit nový internetový specializovaný portál
s cílem jej za tři až čtyři roky prodat strategickému partnerovi, je
vhodnější obrátit se na business anděla či venture kapitálovou firmu
specializující se na začínající firmy,“ vysvětluje Tomáš Orlík.

V případě takzvaných Business Angels jde nejčastěji o majetné
a zkušené podnikatele, kteří hledají možnosti zhodnocení volného
kapitálu. Svůj kapitál zpravidla poskytují anonymně a vedle samotných
finančních prostředků mohou začínajícímu podnikateli pomoci i cennými
radami. Investory ve fondech rizikového kapitálu mohou být velké
společnosti i menší soukromí investoři, kteří své prostředky
vkládají přímo do základního kapitálu firmy. Vzhledem k rizikové povaze
projektů však zpravidla požadují i jejich vyšší výnosnost.

Poohlédněte se po podpůrných programech
Jednou z alternativních cest získání finančních prostředků mohou být
i různé záruční programy či garanční fondy. Jde o aktivity, které
jsou zpravidla spravovány národními nebo mezinárodními institucemi,
případně zájmovými sdruženími, umožňující bankám nebo investorům
pokrýt či minimalizovat rizika vyplývající z financování projektů
malých a středních firem.

Dalším, v současné době docela hojně využívaným zdrojem
financování, jsou různé dotační a podpůrné programy, připravované
rovněž na místní i mezinárodní úrovni. „Mezi hlavní možnosti patří
v současné době využití operačních programů v rámci EU fondů,“
radí Tomáš Orlík. Jedním z nejvyužívanějších je například
Operační program Podnikání a inovace (OPPI).

Leasing nejen na auto
Ani tím však nejsou možnosti financování vyčerpány. Zajímavou variantou
financování vybraných typů projektů, například dočasného rozšíření
výroby pro naplnění konkrétní zakázky, může být operativní leasing.
Platí se u něj totiž jen za dobu používání daného zařízení a po
návratu do normálního stavu (například dokončení zakázky) se vrací
zpět pronajímateli.

U dlouhodobých projektů, například při potřebě zavést rychle novou
technologickou inovaci, můžete využít i finančního leasingu, po jehož
uplynutí můžete dané zařízení zpravidla odkoupit.

Vhodné je i kombinovat
Jak je vidět, možností financování je celá řada. Při jejich výběru se
navíc nemusíte držet jen jednoho zdroje financování, ale například je
i vhodně kombinovat. Vždy záleží pouze na tom, v jaké fázi rozvoje se
nacházíte, jaký je charakter vašeho projektu a také na vašich osobních
preferencích.

Pro potenciální věřitele a investory je pak především důležité,
abyste je o jedinečnosti svého projektu přesvědčili. „Každý investor
má již ze zkušenosti v hlavě nebo na papíře vytvořen určitý seznam
toho, co na hodnoceném projektu sleduje. Jde zejména o jasnost a zřetelnost
myšlenky, aby byla pochopitelná bez dlouhých diskusí. Dále jde
o propracovanost obchodní a marketingové strategie a obchodní model,“
uzavírá Tomáš Orlík.

Podnikatelský šestiboj

1. část – Předpoklady pro úspěšné podnikání
2. část – Jak založit firmu a začít s podnikáním
3. část – Jak financovat start a rozvoj firmy
4. část – Jak vybírat a motivovat spolupracovníky
5. část – Bez obchodu a marketingu to nejde
6. část – Využití informačních technologií v podnikání

Mohlo by vás zajímat: