Pražské knihovny skrývají statisíce svazků informací

3. 6. 2010 | | Nezařazené

Praha nabízí nepřeberné množství menších či větších knihoven,
které disponují publikacemi a periodiky z oblasti ekonomické vědy. Stačí
si jen vybrat.

Centrum informačních a knihovních služeb VŠE

Centrum informačních a knihovních služeb VŠE (CIKS) je tvořeno
ústřední knihovnou na Žižkově, Studijní knihovnou na Jižním městě,
Studijním centrem Jarov a Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově
Hradci. Registrovaným uživatelům je k dispozici více než 480 tisíc
svazků neperiodických publikací a vázaných periodik z oblasti ekonomické
vědy a souvisejících oborů. Mezi základní služby sítě knihoven CIKS
patří absenční i prezenční výpůjčky. Zprostředkován je i přístup
k databázi diplomových prací, elektronickým zdrojům VŠE či
k virtuální ekonomické knihovně Econlib. Většinu těchto služeb mohou
využívat pouze registrovaní uživatelé. Bez registrace je možný pouze
jednorázový vstup do studoven, a to se zapůjčenou identifikační kartou,
která je k vyzvednutí v recepci knihovny. Tato karta však neumožňuje
využití elektronických informačních zdrojů.

Odborná knihovna České národní banky

Odborná knihovna České národní banky (ČNB) ve svých fondech uchovává
více než 57 tisíc svazků publikací a 800 titulů periodik z oblasti
bankovnictví, ekonomie, práva, výpočetní techniky i dalších oborů.
Absenční a prezenční výpůjčky, on-line katalog, přístup
k elektronickým periodikům a databázím i samoobslužné kopírování
patří do základní palety služeb knihovny. Ta slouží nejen interním
uživatelům, tedy zaměstnancům ČNB, ale i široké veřejnosti. Přednost
však mají požadavky zaměstnanců. „Podle odhadů tvoří asi 60 procent
všech externích uživatelů studenti,“ uvádí Roman Blumentrit z Odborné
knihovny ČNB a dodává, že všechny služby, včetně registrace, poskytuje
knihovna zdarma.

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky (NK ČR) nabízí široký výběr
z odborné literatury z hlavních univerzitních oborů. Ze zpráv
o struktuře uživatelů knihovny z roku 2004 vyplývá, že 47 procent
všech uživatelů tvoří právě studenti vysokých škol. Ve fondu knihovny
nalezneme přes 45 tisíc titulů z oblasti ekonomické vědy, obchodu, práva
a výpočetní techniky. NK ČR sice poskytuje klasické absenční výpůjčky,
většina služeb je ale poskytována pouze v rámci systému studoven.
Základní služby jsou zdarma, ostatní včetně registrace jsou zpoplatněny.
„NK ČR neposkytuje slevy žádným skupinám uživatelů. Jedinou výjimkou
je neúčtování registračního poplatku seniorům nad 70 let,“ doplňuje.
Barbora Stýblová, tisková mluvčí NK ČR, a upozorňuje, že neregistrovaní
návštěvníci knihovny mohou využít jednodenní vstupenku, která jim
umožní přístup do studoven i k elektronickým zdrojům knihovny.

Knihovna CERGE-EI

Knihovna CERGE-EI představuje bohatý zdroj ekonomické literatury. Její
fond skýtá na 100 tisíc svazků monografií, časopisů, statistických a
referenčních publikací a dizertací. Zastoupena je zde například oblast
ekonometrie, finančních trhů, mezinárodních financí i statistiky.
Knihovna slouží také jako depozitní knihovna Světové banky a United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pro ČR. Většina
publikací je v angličtině. Kromě absenčních a prezenčních výpůjček,
patří mezi poskytované služby knihovny i přístup do on-line databází a
elektronické knihovny. Možnost a podmínky využití jednotlivých služeb
knihovny se liší pro jednotlivé skupiny uživatelů. Knihovna rozlišuje mezi
interními uživateli, to jest členy akademické obce a zaměstnanci Univerzity
Karlovy (UK) a Akademie věd, a externími uživateli neboli odbornou
veřejností. Cenově zvýhodněni jsou pouze studenti UK. Ostatní studentům
knihovna slevy neposkytuje.

Knihovna Akademie věd ČR

Širokým spektrem odborné literatury disponuje i Knihovna Akademie věd
ČR (KNAV), která ve svém fondu spravuje 1,2 miliónu svazků, z toho
některé i z oblasti ekonomie. „Počet ekonomických titulů, které jsou
elektronicky zpracované, je kolem tisíce. Jedná se o tituly vydané po roce
1992. Starší tituly jsou zpracované pouze v lístkovém katalogu a jejich
počet mi není znám,“ informuje Tomáš Jandera z KNAV, a dodává, že
dokumenty vydané před rokem 1950 a dokumenty s vyššími pořizovacími
náklady se půjčují na kauci. „Výše kauce se řídí tržní cenou
dokumentu. Tuto formu absenčního půjčování povolujeme pouze výjimečně a
rozhodnutí záleží na vedení knihovny.“ Vyjma klasických výpůjčních
služeb umožňuje knihovna využívat specializované elektronické
informační zdroje a Digitální knihovnu Akademie věd ČR, kde jsou
elektronickou formou zpřístupněny vědecké práce vzniklé v působnosti
Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň. Knihovna neposkytuje žádné
studentské slevy ani výhody.

Mohlo by vás zajímat: