Absolvovat předměty ve správném pořadí může ulehčit studium

21. 5. 2010 | | Nezařazené

Daně a sociální zabezpečení i základní kurz účetnictví
každoročně potrápí mnoho studentů. Dle samotných posluchačů mají
problémy zejména absolventi gymnázií. Sestavit pro všechny studenty
optimální rozvrh prý nelze. Vždy to někdo musí „odnést“.

1VF224 – Daně a sociální zabezpečení

Dle sylabu je předmět Daně a sociální zabezpečení doporučen až na
druhý ročník bakalářského studia. Studenti první fakulty oboru
Účetnictví a finanční řízení podniku se s ním seznamují v rámci
povinného předmětu ihned v prvním semestru. Proč se vcelku náročný
předmět řadí už tak brzy, se ptají na začátku akademického roku nejen
studenti, ale i jejich vyučující. „Zařazení vzniklo při sestavování
„pevných“ rozvrhů bakalářských studijních programů na naší
fakultě. Prostě se nepodařilo rozvrh lépe optimalizovat. Není vůbec
snadné připravit pevné rozvrhy pro všechny obory,“ vysvětluje profesorka
Alena Vančurová, vedoucí katedry veřejných financí a garantka
předmětu.

„Daně pro mě byl nejhorší předmět na VŠE, protože jsem absolventka
gymnázia. Co jsem se s tímto předmětem natrápila, už raději nechci
vzpomínat. Nakonec jsem jej úspěšně absolvovala. Škoda, že nám ho
zařadili ihned na začátek a ne až po základním kurzu z účetnictví,“
rozhořčuje se Hana Fišerová, ale v zápětí dodává: „Musím ale
konstatovat, že byl nejpřínosnější, alespoň prozatím. Dále veliké plus
tvoří literatura, která je opravdu hodně dobrá, ale asi pro nezasvěceného
se zpočátku zdá nepřehledná.“ Do budoucna by uvítala, aby se cvičení
zaměřila více na praktické příklady „ze života“, výpočty mezd a
daní u OSVČ.

Jde i o nezkušenost se systémem

„Člověka to lépe připraví do života, když si teorii dokáže
převést do praxe,“ zní závěrečný argument Hanky. Její spolužačka
Marie Králová, která absolvovala ekonomické lyceum, bere daně jako
předmět, který se jí opravdu „hodil“ do mnoha dalších kurzů, ale
nějaké základy ze střední školy již znala: „Jediné, co pro mě bylo
úplně nové, byly majetkové daně, ty jsem se musela učit od nuly,“
vzpomíná dnes již studentka čtvrtého semestru.

Zřejmě k přesunu předmětu nedojde. Z veřejně přístupných
statistik ke konci zimního semestru, které je možná získat v ISIS,
vyplývá, že ze 435 posluchačů u závěrečné ústní zkoušky neuspělo
celkově 9,4 procenta. „U studentů z přednášky pro pevný rozvrh bylo
neúspěšných dvanáct procent a u přednášek pro ostatní studenty
2,5 procenta,“ poskytuje podrobnější statistiku profesorka Vančurová. Na
obranu studentů ale uvádí, že učí v prvním semestru i jiný předmět,
který i sama zkouší, a tak ví, že menší zkušenosti se skládáním
zkoušek se v prvním semestru i jinde projevují ve vyšší míře
neúspěšnosti. Většina studentů také prý nevyužila možnosti opravného
termínu.

„Osobně bych daně zařadila nejlépe souběžně s předmětem Daně
v účetnictví,“ myslí si Marie Poláková, studentka již několikrát
zmíněného oboru.

1FU201 – Účetnictví I.

Dalším strašákem a či noční můrou, obzvláště pro „gympláky“,
je kurz účetnictví. Letos poprvé byl přidělen čerstvým vysokoškolákům
všech bakalářských oborů Národohospodářské fakulty (NF) hned do
prvního semestru. Přitom na prvních přednáškách se od profesorů a
docentů dozvíte, že předpokládají znalosti z podnikové ekonomiky a
nehodlají se k nim vracet. Semináře věnované problematice „podnikovky“
mají obory NF předepsaný doporučeným studijním plánem až na další
semestr.

O tomto neopodstatněném kroku si myslí své i student oboru Národního
hospodářství, který přišel na VŠE z „gymplu“ a v životě
neúčtoval: „Mít účetnictví takhle na začátku mi přijde trochu na
hlavu postavené. Studuji zatím dle studijního plánu, a studovat napřed
účetnictví a až teď v druhém semestru podnikovou ekonomiku a marketing,
kde mi zjednodušeně vysvětlují, co je rozvaha, cash flow a tak dále, to je
podle mě přesně opačné pořadí než v jakém by ty předměty měly
být.“ Dále se zamýšlí: „Selský rozum by napovídal, že dát do výuky
napřed předmět, kde se vyžadují v určitém směru elementární znalosti
a až posléze předmět, kde se vše probírá do hloubky, je lepší a
schůdnější varianta.“ Tento student patří mezi 388 neúspěšných
studentů tohoto kurzu z celkových 2200 posluchačů. Uvědomuje si svoji
chybu, která, jak sám přiznal, spočívala v podcenění látky během
semestru.

To my ne, to fakulty

„My však neurčujeme časový harmonogram zařazení tohoto kurzu do
celoškolsky povinných předmětů, zda v prvním či v pokročilejším
ročníku, to je rozhodnutí jednotlivých fakult,“ vysvětlila nám docentka
Jaroslava Roubíčková, která je garant tohoto předmětu. Na vcelku zásadní
neúspěšnost kurzu reaguje: „Jsme si vědomi šíře problematiky
především pro studenty, kteří jsou absolventy škol, kde nebyl předmět
účetnictví součástí studijních programů. Ale z průběžně
sledovaných statistik vyplývá, že právě studenti z gymnázií mají
dobré výsledky, že „zachytí“ tento předmět při studiu ve správných
souvislostech.“

Znalosti problematiky finančního účetnictví si ověříte v rámci
1FU201 na třech testech, třech případových studiích a závěrečném
testu, který musíte stihnout napsat ve sto dvaceti minutách. „Mám maturitu
z obchodní akademie a celkem jsem měla problém s časovým limitem, který
se letos o třicet minut zkrátil. Prostě jsem to nestihla, asi z toho
důvodu, že jsem to vše chtěla poctivě zaúčtovat, jak jsem byla zvyklá
z obchodky,“ reaguje studentka druhého ročníku Fakulty financí a
účetnictví a chválí: „Jinak tento kurz byl pro mě jeden z nejlepších,
co jsem zatím absolvovala na VŠE.“ Radou, kterou dávají absolventi tohoto
předmětu, je věnovat dostatečný čas na přípravu na cvičení. Stejně
tak i předmět doznává jistých změn. „Reagovali jsme na kritické
připomínky studentů v souvislosti s vymezením času na řešení otázek
závěrečného testu, kdy tento čas byl posuzován jako příliš dlouhý.
Požadavku jsme vyhověli a snížili jsme zároveň i celkový počet otázek
z 50 na 30,“ interpretuje jednu z úprav Roubíčková.

Mohlo by tě zajímat: