AIESEC a stupínky k osobnímu rozvoji

12. 12. 2003 | | Nezařazené titulní obrázek

Vážený čtenáři Studentského listu. Jelikož jsme si mysleli, že by možná některé z Vás zajímalo, co že to vlastně děláme kromě pořádání konferencí a vysílání studentů do zahraničí, rád bych se v tomto článku pokusil o velmi komplikovaný úkol a nastínil, co vlastně členové AIESEC Praha dělají, co se mohou u nás naučit a jaké jsou jednotlivé pozice,jež si mohou vyzkoušet.

Vážený čtenáři Studentského listu. Jelikož jsme si mysleli, že by možná některé z Vás zajímalo, co že to vlastně děláme kromě pořádání konferencí, vysílání studentů do zahraničí a toho že se tváříme hrozně důležitě (alespoň tak to asi připadá většině mých kamarádů, kterým sem to podrobněji nevysvětlil u většího počtu půllitrových sklenic se zlatavou tekutinou :) rád bych se v tomto článku pokusil o velmi komplikovaný úkol a nastínil, co vlastně členové AIESEC Praha dělají, co se mohou u nás naučit a jaké jsou jednotlivé pozice,jež si mohou vyzkoušet. Takže Ti přeji příjemné čtení…

Člen týmu (team member)

Členem týmu se stává každý nově příchozí. Postupně prochází množstvím tréninků, jež jsou zaměřené na osobní rozvoj a jiné dovednosti (prezentační dovednosti, time-management, obchodní jednání apod.) Každý tým si na začátku vytvoří svá pravidla a očekávání, týmovou kulturu, stanoví si své cíle, prožije si team building. Základní činností týmu je práce na výměně tj. vysílaní českých studentů do zahraničí a kontaktování a prezentace možnosti vzít si zahraničního studenta českým firmám. Nováčci se tak naučí a prakticky si vyzkouší komunikaci v angličtině se zahraničními pobočkami, základy obchodního jednání a prezentace při schůzkách a setkají se s rozdílnými kulturami při kontaktu se zahraničními studenty pracujícími v ČR.

AIESEC

Vedoucí týmu (teamleader)

Vedoucí týmu má zodpovědnost za jeho fungování, motivaci a osobní rozvoj jeho členů, a tak si v praxi vyzkouší základy team managementu a vedení lidí. Projde si se svým týmem (4-6 lidí) celý životní cyklus od seznamování, vytváření pravidel a nastavení hodnot a priorit týmu přes intenzivní práci na výměně studentů až po zhodnocení výsledků na konci týmové existence. Práce teamleadera je velmi atraktivní a zajímavá a je jednou z mála příležitostí si něco takového vyzkoušet již během studií.

Výkonná rada (Executive Board)

Výkonná rada je nejvyšším stupínkem v hierarchii AIESEC Praha, skládá se z prezidenta a pěti vicepresidentů jež mají rozdělené funkční oblasti. Starají se o výměnu studentů do zahraničí, výměnu studentů zahraničních, finance a účetnictví, marketingovou činnost pobočky a lidské zdroje a praktikanty žijící v ČR. Úkolem rady po její funkční období je vést celou pobočku (cca 40 lidí), zajišťovat stávající činnosti, zavádění inovací a řešení veškerých otázek souvisejících jak s funkčními oblastmi jednotlivých vicepresidentů tak s činností celé pobočky. Prezident je věcně i formálně zodpovědný za činnost pobočky a vedení výkonné rady. Jedním z hlavních úkolů je také zajištění kontinuity do budoucna. Detailní popis všech činností, které jednotliví členové výkonné rady vykonávají v průběhu roku, je vcelku rozsáhlý a do tohoto článku se nevejde.

AIESEC

Kromě popsaných činností je v AIESEC i prostor pro různé menší i větší projekty, ať už se jedná o jejich přípravu či realizaci. Například si lidé mohou vyzkoušet, jak se organizuje konference, zakládá nová pobočka AIESEC nebo sbírají první literární dovednosti v našem občasníku.

V AIESEC obecně platí základní pravidlo, a to umožnit rozvoj co největšímu počtu lidí. Proto se každým rokem nabírají členové noví, staří postupně odcházejí a vše se tak rychle obměňuje. AIESEC je jednou z mála mezinárodních organizací, kde se každý rok všechny pozice obsadí novými lidmi, a to jak na lokální a národní úrovni, tak i v celém vedení, které sídlí v Rotterdamu. Základní myšlenkou je tedy nechat zájemce vyzkoušet si co nejvíce věcí, činností a aktivit, a tak rozvíjet jejich schopnosti, ambice a potenciál. Jestliže jsi dočetl až sem, chtěl bych Ti poděkovat a doufám že se mi můj úkol podařilo alespoň částečně splnit a ty jako vnímavý čtenář máš už představu, co že to ta banda lidí ve 4. patře dělá a jaký to má všechno smysl. Pokud ti to stále uniká, je to nejspíš moje chyba a měl bych se naučit psát lepší články.

Jarda Dokoupil

vicepresident pro Marketing

Mohlo by tě zajímat: