Rektor na AS VŠE: Případné přeplatky za koleje se studentům vrátí

26. 9. 2022 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 26. září se poprvé v tomto semestru sešel Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání tradičně proběhlo od 13:00 v místnosti NB 169 a vy jste ho s iListem mohli sledovat živě, další zasedání proběhne v říjnu. Řešilo se mimo jiné zvýšení cen kolejného, úsporná opatření školy a vystoupení děkana Ševčíka na demonstraci.

Program je následující:

  1. Jmenování hlavní volební komise
  2. Souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení (RVH)
  3. Změna Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
  4. Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze
  5. Různé

14:50 Zasedání Akademického senátu VŠE je ukončeno, další se bude konat v říjnu.

14:49 Předseda Stříteský pomalu ukončuje zasedání s tím, že data dalších jednání jsou již naplánované na celý akademický rok.

14:48 Rektor také doufá, že v budoucnosti již podobná vystupování nebude muset řešit.

14:47 Bylo tedy svoláno výjimečné zasedání AS NF, podle rektora bylo zarážející, že senát kvůli tomu vůbec jednat nechtěl. „Trochu to také bylo vnímáno jako můj spor s děkanem Ševčíkem, což tak určitě není. Mám jen na tuhle věc odlišný názor, protože si myslím, že takhle by děkan fakulty vystupovat neměl,“ říká rektor.

14:43 Rektor říká, že většina asi viděla vystoupení děkana Ševčíka. „V návaznosti na to jsem to s děkanem detailně probral. Myslím, že to nedělá dobré jméno fakultě ani škole, děkan by takto vystupovat neměl, děkanovi jsem to sdělil. Jedná se zejména o formu, názory nehodnotím a nikomu je neberu. Je jednou z výsad akademického prostředí, aby akademici říkali názory otevřeně, ale musí se rozlišovat mezi názorem a formou. Na co jsem upozorňoval děkana je to, že si nemyslím, že je vhodné při diskuzích napadat protistranu,“ vysvětlil rektor. „Myslím, že děkan neakceptoval můj pohled,“ dodal. Proto považoval za vhodné svolat senát fakulty, který podle něj také nese část zodpovědnosti za vystupování děkana, když ho zvolil.

14:40 Rektor děkuje za otázku. „Finálně, podle našich informací jsme došli k tomu, že se to našich programů a oborů netýká,“ odpovídá. Přístup škol k tomu byl podle něj rozdílný.

14:39 Místopředseda Hulínský se ptá, zda jsou na VŠE některé kritické obory, kde by bylo nutné vyloučit ze studia ruské studenty (

14:38 Rektor Dvořák říká, že se ukázalo, že náklady na teplou vodu jsou až překvapivě vysoké. „Je to věc, kdy si myslím, že újma z toho ji nemít, je menší, než z něčeho jiného,“ komentuje.

14:38 Kvestor ujišťuje, že kapacity budou a dodává, že zkoušení v kancelářích není možné.

14:36 Senátorka Vančurová má obavy ze znepřístupnění teplé vody, zejména pokud se vrátí pandemie. Také se dotazuje, zda budou kapacity na zkoušení, vzhledem k uzavírání budov, stačit, protože zjistila, že nemůže zkoušet ve své kanceláři.

14:34 Předseda Stříteský s Mazouchem souhlasí a slibuje, že se na tom vynasnaží pracovat.

14:33 Senátor Mazouch také kritizuje, že čeká na zveřejnění zápisů AS několik měsíců. Chtěl by vědět dopředu, kdy může očekávat zápis.

14:32 Rektor Dvořák říká, že tato diskuze musí proběhnout na úrovni proděkanů pro mezinárodní vztahy.

14:31 Senátor Mazouch se ptá, zda na vedení již probíhá diskuze ohledně studentských výjezdů do zahraničí.

14:28 Kvestor odpovídá, že Rajskou budovu se škola snaží držet co nejdéle otevřenou a to včetně sobot. O soboty nebudou pozdější odchody blokovány, ale Zouhar apeluje, aby případné výjimečné akce byly zveřejněné v rezervačním systému.

14:25 Senátor Marek má dotaz na pana Kvestora ohledně vytápění. „Hovoří se o tom, že nebude vytápěna Stará budova,“ říká senátor Marek a ptá se, jak to bude s ostatními budovami. Také připomíná, že v sobotu má dojít k uzavření školy v 16:00, jenže některé hodiny samotné trvají do 16:00.

14:24 Kvestor Zouhar také děkuje za možnost uvažování nad tím, že by se v prostorech, kde to není nutné, zrušila teplá voda.

14:22 Kvestor Zouhar odpovídá, že QR kódy byly podmínka projektu od Filtermac. Také připomíná, že ve škole jsou již i jiná pítka a bude se řešit jejich rozšíření po škole.

14:22 Senátor Mazouch také mluví o tom, že voda z klasického vodovodu není úplně přívětivá na pití, proto vznáší dotaz, zda by nebylo dobré zpřístupnit pitnou vodu jinak, než QR kódy ve Filtermacích.

14:20 Senátor Mazouch vznáší dotaz, zda by nestálo za zvážení zrušení teplé vody v kancelářích. Podle něj nikdo na teplé vodě v kancelářích netrvá.

14:19 Princip platby za energie je podle rektora solidární. „Náklady jsou na různých kolejích různé, ale studenti dopředu nevěděli, kde kolik energie stojí, proto je rozložení platby solidární,“ vysvětluje.

14:17 V důsledku nárůstu cen energií došlo ke zvýšení cen kolejnéh. „Zvyšujeme pouze o to, co je nárůst. Na konci roku se provede vyúčtování a ve chvíli, kdy se ukáže, že náklady narostly méně, než se odhadovalo, vybrané peníze navíc se budou studentům vracet,“ ubezpečuje rektor.

14:14 Stará budova se bude uzavírat, kdy se nevyužívá, protože v ní dochází v největším tepelným únikům. „Snažíme se zabezpečit také veškeré akce, které tu byly plánované, takže je v maximální míře přenášíme do Rajské budovy. Na příští rok a dál se zamýšlíme nad tím, co lze ještě udělat, aby náklady na energie byly co nejnizší. Je jasné, že ceny se nevrátí tam, kde byly. Na zasedání rektorů 6. října se budou ceny energií řešit dále. Ve chvíli, kdy by se ukázalo, že se situace mění, jsme připraveni zareagovat. Proto jsme nyní udělali opatření na zimní semestr včetně zkouškového období a na další budeme reagovat,“ říká rektor Dvořák.

14:12 Rektor Dvořák má dvě informace. „Po dohodě s děkany jsme přijali určitá úsporná opatření, která by měla vést k uspoření výdajů na energie. Aktuálně nám doběhla smlouva na plyn, kterou jsme museli sjednat novou, a ta vypadá tak, že nakupujeme za spotové ceny,“ vysvětlit rektor senátu. Škola se snažila dělat opatření, která nenaruší harmonogram výuky. Rektor věří, že letošek zvládnou, jak bude vypadat příští rok se ještě uvidí.

14:12 Nikdo neměl připomínky, přepis byl schválený. Přistupuje se k bodu různé.

14:08 Změna byla přijata. Přechází se k diskuzi ke zpřesnění Stipendijního řádu VŠE také na připomínku MŠMT.

14:06 Hlasuje se o přijetí změny Statutu VŠE.

14:02 Rektor Dvořák předkládá také změnu Statutu VŠE. Bod byl již projednávaný na červnovém zasedání AS VŠE. Například o rozložení splátek za studium rozhodoval děkan, nově však bude na připomínku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o těchto věcech rozhodovat rektor.

14:01 Členové RVH jsou tedy jmenováni přesně podle návrhu. Rektor Dvořák za to všem poděkoval.

14:00 Poslední třetinu členů navrhl sám rektor. AS VŠE schválil členy: Vladislav Bína, Jakub Fischer, Radoslav Delina, Marek Jindra, Tomáš Kincl, Karina Kubelková.

13:59 I druhou třetinu členů navržených Vědeckou radou VŠE Akademický senát schvaluje: Jiří Hnilica, Martin Lukeš, Hana Machková, Petr Musílek, Milan Nidl, Ota Novotný, Josef Taušer.

13:55 Třetinu členů RVH budou na návrh AS VŠE tvořit: Hana Mikovcová, Radka Druláková, Martin Pělucha, Jana Skálová, Petr Šimáček, Alena Vančurová a Jan Zouhar.

13:45 Stále probíhá schvalování navržených členů RVH.

13:30 Rektor Dvořák uvádí, že schválování členů RVH je komplikované. Navrhuje, že třetina bude schvalována tak, jak byla navržená Akademickým senátem, druhá třetina je schvalována na návrh Vědecké rady a poslední třetinu  navrhl na základě vlastního rozhodnutí sám rektor. Rozhodl se nejmenovat děkana Ševčíka, chybí tedy jeden člen, který bude jmenován dodatečně.

13:29 Akademický senát jmenoval volební komisi, jak byla navrhovaná.

13:17 Přistupuje se k prvnímu bodu. Navrhuje se, aby v hlavní volební komisi zůstali stejní členové jako dosud, tedy: předseda Černý, místopředseda Löster, místopředsedkyně Trávníčková, členové Král, Řežábek a Procházka.

13:16 Hlasuje se také o tajném jmenování členů RVH. Profesor Marek namítá, že o tomto se dá hlasovat pouze tajnou volbou, tedy není nutné nic řešit. Přesto se přistupuje k hlasování.

13:14 O jmenování hlavní volební komise se bude, po souhlasu 23 senátorů, jmenovat tajnou volbou.

13:13 Program byl schválený všemi přítomnými senátory.

13:10 Nikdo nemá žádné dotazy, přistupuje se ihned k hlasování.

13:08 Přistupuje se ke schvalování programu.

13:07 Přítomno je 24 členů, senát je usnášeníschopný.

13:05 Zasedání probíhá kombinovanou formou.

13:02 Předseda AS VŠE Stříteský zahajuje dnešní zasedání.

Mohlo by tě zajímat: