Až se vás u zkoušky zeptají

4. 11. 2003 | | Nezařazené

Státní dluh stoupl v pololetí o 56,4 miliardy na 452,3 miliardy. Jeho celková výše není v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi nějak dramatická, ovšem ekonomové varují před nebývalým tempem jeho nárůstu. Státní rozpočet na rok 2003 schválený dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld. Kč byl změněn 8. července 2003 zákonem č 252/2003 Sb. Nově schválený schodek se zvýšil o 10,6 mld. Kč na 121,9 mld. Kč.

Státní dluh stoupl v pololetí o 56,4 miliardy na 452,3 miliardy. Jeho celková výše není v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi nějak dramatická, ovšem ekonomové varují před nebývalým tempem jeho nárůstu.

Státní rozpočet na rok 2003 schválený dne 17. prosince 2002 se schodkem ve výši 111,3 mld. Kč byl změněn 8. července 2003 zákonem č 252/2003 Sb. Nově schválený schodek se zvýšil o 10,6 mld. Kč na 121,9 mld. Kč.

Běžný účet platební bilance vykázal ve druhém čtvrtletí deficit ve výši 44,4 mld. Kč. Podle devíti nezávislých analytiků oslovených agenturou Reuters poroste deficit do konce roku 2003 na 4,75 mld. z loňských 4,52 mld. To činí snížení podílu na HDP z 6,5 % v roce 2002 na 5,8 % v roce 2003. Tento negativní vztah je dán relativně vysokým růstem HDP.

Nezaměstnanost v ČR dosáhla k 31.8.2003 počtu 524 980 osob, což znamená míru nezaměstnanosti ve výši 10%. Nejnižší nezaměstnanost byla v okrese Praha-západ (2,8 %) a  nejvyšší v okrese Most (22,9 %). Příspěvek v nezaměstnanosti poskytovaly úřady práce celkem 179 876 uchazečům o zaměstnaní.

Inflace se od začátku roku do konce srpna pohybuje v záporných číslech, kromě května kdy byla rovna nule. Index spotřebitelských cen vyjádřen vzhledem stejnému měsíci předchozího roku, kterým je inflace měřena, by se měl podle prognóz ČNB v druhém pololetí dostat do kladných čísel a v červenci 2004 je očekáván ve výši 2,4–3,8 %.

Úrokové sazby se během letošního roku měnily celkem třikrát. Bankovní rada ČNB nejprve koncem ledna schválila snížení klíčové dvoutýdenní repo sazby na 2,5 %, poté koncem června sáhla k dalšímu snížení na 2,25 %. Vzhledem k neutěšené situaci v eurozóně ECB v průběhu prázdnin zlevnila úroky na 2 %, na což ČNB reagovala začátkem srpna snížením úroků na stejnou úroveň dvou procent.

Mohlo by tě zajímat: