Blíží se rektorské volby

13. 6. 2002 | | Nezařazené

Volební období současné rektorky VŠE doc. Jaroslavy Durčákové skončí k 1. 1. 2003. Akademický senát VŠE se proto již nyní začíná připravovat na zvolení nového rektora. Na svém 16. zasedání přijal předběžný harmonogram voleb.

Volební období současné rektorky VŠE doc. Jaroslavy Durčákové skončí k 1. 1. 2003. Akademický senát VŠE se proto již nyní začíná připravovat na zvolení nového rektora. Na svém 16. zasedání přijal předběžný harmonogram voleb.

Rektora volí celoškolský akademický senát. Vítězem se stává kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Proto se konají zpravidla dvě kola, přičemž do druhého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního. Obě kola probíhají ve stejný den. Z březnového jednání akademického senátu vyšly dva možné termíny voleb: 21. října nebo 25. listopadu 2002. Podle studentské senátorky Jany Outratové je pravděpodobnější druhé datum.

Samotné volbě předchází veřejná prezentace kandidátů před akademickou obcí VŠE. Ta by podle volebního řádu měla proběhnout „nejméně čtrnáct dní před termínem konání voleb.“ I přesto senát stanovil data prezentací na 14. října, resp. 18. listopadu, 2002, tedy pouhý týden před samotnými volbami.

Studentští senátoři Jana Outratová a Ondřej Víšek ve spolupráci se studentskou tajemnicí Zuzanou Kalovou a Studentským listem organizují v průběhu května anketu, která má za cíl zmapovat problémové oblasti ve fungování školy. Její výsledky by mohly členům senátu sloužit jako jeden z podkladů při rozhodování mezi kandidáty. Ankety se mohou zúčastnit studenti i vyučující.

Mohlo by tě zajímat: