Nevíš kam po škole? Seznam se s nejlepšími firmami na Career Days

18. 2. 2002 | | Kariéra

Po roce se Kongresové centrum v Praze opět stane místem pro přímé setkání studentů posledních ročníků vysokých škol a jejich potencionálních zaměstnavatelů.

Po roce se Kongresové centrum v Praze opět stane místem pro přímé setkání studentů posledních ročníků vysokých škol a jejich potencionálních zaměstnavatelů.

Mezinárodní studentská organizace AIESEC každoročně pořádá projekt Career Days, který přichází s nabídkou uplatnění v praxi pro studenty 4. a 5. ročníků vysokých škol. Projektu se zpravidla účastní více než 20 prestižních firem (do 28. 1. 2002 potvrdilo svou účast 26 společností).

V rámci projektu lze na jednom místě získat bližší informace o možnostech uplatnění, profesního růstu ve firmách a získat první kontakt na budoucího zaměstnavatele. Dále si účastníci mohou vyzkoušet nanečisto přijímací pohovor, poznají lépe situaci na pracovním trhu a dozví se o podmínkách pro rozvoj budoucí kariéry.

10. ročník Career Days proběhne 6. a 7. března 2002 v Kongresovém centru Praha. Přední firmy působící v České republice se představí studentům 4. a 5. ročníků formou prezentací a individuálních setkání, při kterých jim nabídnou možné uplatnění nebo letní praxi či diplomovou práci. Studenti budou mít možnost získat přehled o trhu práce a porovnají své očekávání a představy s realitou praxe. V rámci projektu vychází také Career Days brožura shromažďující informace o zúčastněných firmách, která napomůže k orientaci studentů mezi jednotlivými firmami a jejich nabídkami. Každý účastník také dostává zdarma uvítací balíček, který obsahuje materiály nebo pozornosti od jednotlivých společností. Dále jsou v místě konání reklamní panely jednotlivých společností a velkoplošná obrazovka, která společnosti představuje prostřednictvím jejich reklamních spotů.

Cílem Career Days je ulehčit budoucím nebo čerstvým absolventům vysokých škol nalézt uplatnění ve stále se zostřujícím konkurenčním prostředí na trhu práce. AIESEC pořádá projekty tohoto typu od počátku 90. let a jsou zejména pro studenty 5. ročníků jednou z posledních šancí porovnat jednotlivé nabídky na trhu práce před jejich odchodem do praxe. Studenti nižších ročníků je zase zpravidla navštěvují za účelem nalezení stáže na letní prázdniny, společnosti pro svou diplomovou práci nebo získání základního přehledu o prestižních zaměstnavatelích a akcích jimi pořádaných.

Více informací o Career Days 2002 včetně možnosti se na projekt přímo zaregistrovat lze nalézt od ledna 2002 na internetové adrese www.aiesec.cz/cd2002. Registrační systém bude spuštěn nejpozději v druhém únorovém týdnu.

Karel Kraus
Viceprezident pro marketing
AIESEC Česká republika

Mohlo by tě zajímat: