Část zahraničních studentů dostane kolej i příští rok

9. 4. 2003 | | Nezařazené

Na kolejích VŠE bude i v příštím akademickém roce bydlet část zahraničních studentů, kteří by podle původně schválených kritérií již neměli na ubytování nárok. Kompromisně tak rozhodlo vedení školy poté, co Akademický senát VŠE neschválil jeho návrh na změnu ubytovacích kritérií. Podle tohoto návrhu měli na podzim dostat lůžko všichni zahraniční studenti, kteří měli ještě loni nárok na ubytování.

Na kolejích VŠE bude i v příštím akademickém roce bydlet část zahraničních studentů, kteří by podle původně schválených kritérií již neměli na ubytování nárok. Kompromisně tak rozhodlo vedení školy poté, co Akademický senát VŠE neschválil jeho návrh na změnu ubytovacích kritérií.

Podle tohoto návrhu měli na podzim dostat lůžko všichni zahraniční studenti, kteří měli ještě loni nárok na ubytování. Na neschválení této podoby ubytovacích podmínek zareagovala rektorka svým právem nerespektovat v tomto případě rozhodnutí akademického senátu a společně s vedením školy připravila kompromisní podobu návrhu. Podle ní bude v září ubytováno 200 zahraničních studentů studujících v češtině, kteří byli přijati ke studiu na VŠE v letech 1999 až 2001. Jediným kritériem pro výběr těchto dvou set cizinců budou studijní výsledky za celou dobu jejich studia na VŠE.

Na kolejích školy je v současnosti ubytováno zhruba 660 zahraničních studentů. Podle odhadů kvestora Ing. Jiřího Kříže se dá předpokládat, že přibližně 120 z nich letos dostuduje a žádostí o kolej na příští rok bude tedy přibližně 540. Škola tak pokryje více než jednu třetinu žádostí těchto studentů.

Od nového opatření si vedení školy slibuje především snížení dojezdové vzdálenosti pro ubytování českých studentů. K tomu by měl přispět i fakt, že škola bude v příštím semestru blokovat pro účely ubytování studentů 150 lůžek ve svém hotelu Krystal na Veleslavíně, což je oproti letošku nárůst o 120 míst: „Tato kapacita by měla sloužit jako nárazník pro zimní semestr,“ vysvětluje rozhodnutí vedení rektorka Jaroslava Durčáková. Podle jejích slov se budou studenti z Veleslavína na letní semestr stěhovat do klasických kolejí školy. Je totiž běžnou praxí, že se určitá část kapacity kolejí po zimě uvolňuje, jelikož řada studentů školu opouští nebo například odjíždí studovat do zahraničí.

Využití Krystalu s sebou však přináší i určitý negativní finanční dopad. Náklady na jedno lůžko a noc jsou v tomto zařízení 110 korun, což je výrazně více, než na klasických kolejích školy. Nežádoucí vliv na hospodaření kolejí a menz má i skutečnost, že veřejné vysoké školy získávají na provoz těchto zařízení stále stejnou absolutní výši dotací, ačkoliv roste počet strávníků stejně jako počet realizovaných „lůžkonocí“. To se projevuje poklesem normativů na jedno jídlo i lůžko. Problematická by mohla být i změna pravidel pro přidělování dotací, podle níž mohou být lůžka najímaná školami u cizích subjektů nad rámec vlastní kapacity kolejí dotována pouze tehdy, jsou-li provozována neziskovými organizacemi. Těmto požadavkům sice například hotel Krystal vyhovuje, protože je ve vlastnictví „neziskové“ školy, na provoz koleje Vackov, kterou si VŠE pronajímá od soukromého subjektu, by ale škola již žádnou dotaci dostat nemusela.

Na všechny tyto aspekty se chystá vedení školy zareagovat úpravou výše kolejného, a to už od příštího akademického roku. Podle kvestora Kříže by měly měsíční platby studentů zároveň nově odrážet kvalitu bydlení na jednotlivých blocích. Rooseveltova kolej nebo Jarov C budou tedy s největší pravděpodobností „dražší“ než koleje na Jižním Městě nebo Jarov II. Konkrétní sazby nového kolejného zatím stanoveny nejsou, podle Ivana Matějů, vedoucího provozního oddělení Správy účelových zařízení VŠE, by ale mělo jít v průměru o 25% nárůst cen.

Mohlo by tě zajímat: