České centrá ponúkajú stáže pre študentov

2. 7. 2014 | | Kariéra

Do konca júla sa môžete uchádzať o stáž na zahraničných
zastúpeniach Český centier. Stáže sú neplatené, môžu sa ich
zúčastniť študenti vysokých škôl zaslaním životopisu a motivačného
listu. Študentom magisterských odborov Fakulty medzinárodných vzťahov
môžu byť uznané ako Zahraničná odborná stáž – dlhodobá (22F412) za
15 ECTS.

Všeobecnou podmienkou prijatia je pokročilá znalosť angličtiny, často
aj jazyka krajiny, v ktorej sa o miesto uchádzate, ďalej spoľahlivosť,
kreativita, znalosť práce na PC či schopnosť práce s novými médiami.
Minimálna dĺžka stáže je 3 mesiace, pracovný čas 20 a viac hodín
týždenne.

Bežnou pracovnou činnosťou je organizácia a podpora akcií Českého
centra. Stážisti získajú skúsenosť s riadením kultúrnych a
vzdelávacích projektov a niektoré drobné projekty vedú sami. Všetky
náklady spojené s pobytom v zahraničí si stážista hradí sám, môže
však požiadať vysielajúcu inštitúciu o príspevok.

České centrá sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných
vecí. Spolu 22 pobočiek na troch kontinentoch propaguje Českú republiku,
podporuje prezentáciu krajiny v oblasti kultúry či cestovného ruchu.
Hlásiť sa môžete do 31. júla, viac informácií nájdete tu.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: