Chcete dostat za kvalifikační práci zaplaceno? Soutěžte s VŠE

5. 7. 2012 | | Nezařazené

Psaní bakalářských a diplomových prací nemusí nutně sloužit jen
k obhajobě či získání titulu. Studenti si mohou jejich tvorbou
i přivydělat, pokud je přihlásí do jedné ze soutěží, které na VŠE
probíhají.

Jednou z nich je soutěž Excelentních Studentských Odborných Prací
(ESOP), kterou každoročně vyhlašuje prorektor pro Vědu a výzkum VŠE.
Cílem soutěže je podpora tvůrčí aktivity studentů, ocenění a prezentace
nejlepších prací. Za nejlepší bakalářské práce obdrží studenti dva
tisíce korun, za výborné diplomové práce získá student magisterského
studia až čtyři tisíce korun.

Pro psaní kvalifikačních prací platí pravidla, které studenti najdou na
stránkách VŠE v sekci Soutěže. Zde jsou kromě přihlášky a popisu
pokynů pro přípravu i oceněné práce z minulých let. Počet oceněných
bakalářských a diplomových prací se na jednotlivých
fakultách liší.

Psát kvalitní práce se vyplatí

O finanční ceny mohou studenti bojovat i v rámci Soutěže o cenu
děkana (SOCD) Národohospodářské fakulty (NF), která letos v dubnu
proběhla již po sedmé. Soutěžit mohou jednotlivci i řešitelské týmy
všech oborů bakalářského a magisterského studia NF, dále pouze
jednotliví studenti ostatních fakult. Cenu obdrží výherci v kategorii
studentů bakalářského a studentů magisterského studia.

Letošním vítězem v kategorii bakalářského studia se stal Marek
Pažitka, který se ve své práci zabýval vlivem změny porodného na
rozhodnutí ženy o čase porodu. „V roce 2006 se porodné prakticky
zdvojnásobilo. S pomocí dat z ČSÚ jsem zkoumal, jestli byly ženy ochotny
porod „zdržet“, aby dostaly vyšší příspěvek. Zjistil jsem, že asi
deset procent žen tak udělalo,“ komentuje své výsledky práce a uvedený
způsob manipulace s časem označuje za potenciálně nebezpečný pro matku
i dítě.

SOCD probíhá ve třech kolech a právo hodnotit má v pořadí katedra,
studenti kurzu 55F102 Psaní a obhajoba odborné práce a hodnotící komise. Ve
finálovém kole poté hodnotí prezentace soutěžících i vedení fakulty a
vedoucí kateder.

„Otázek na soutěžící bylo ze strany učitelů dost a především byly
častokrát velmi zajímavé. V tomto má SOCD poměrně velkou úroveň,“
hodnotí soutěž Pažitka.

Přínos má i prezentace před odborníky

„Důvodů pro přihlášení se do soutěže bylo více. Samozřejmě
finanční odměna je jedním z nich,“ vysvětluje Pažitka a dodává, že
pro něj dalším důležitým důvodem byla možnost vyzkoušet si prezentaci
před daným kolektivem a získat tak užitečné poznámky k jeho práci,
o které by ji mohl případně rozšířit.

V SOCD jsou oproti ESOP odměny štědřejší. Výherce prvního místa se
může těšit na Cenu děkana NF a mimořádné stipendium 25 tisíc korun.
Držitelé druhých a třetích míst obdrží patnáct a deset tisíc korun, a
ostatní soutěžící ve finálovém kole každý po pěti tisících korun.
Nazmar nepřijdou ani práce ostatních studentů vybraných jednotlivými
katedrami, kteří získají odměnu v podobě jednoho tisíce korun.

Soutěž podobného rázu představuje i Cena Garyho S. Beckera
o nejlepší bakalářskou, seminární nebo jinou práci obdobného rozsahu,
vypsaná též NF. Student zde vyhrává mimořádné stipendium a ceny od
Liberálního institutu. Úspěšné práce může fakulta poté navrhnout i na
další možná ocenění jako například Mladý ekonom roku, soutěž
ESOP apod.

Podrobné informace o uvedených soutěžích mohou studenti nalézt na
stránkách NF v sekci Stipendia a soutěže.

Finanční odměnu obdržíte i za knihu a článek

Škola vyhlašuje každoročně také Cenu rektora VŠE jednak za prestižní
publikaci v podobě knižní publikace a jednak v podobě článku. Pro
studenty doktorského studia vyhlašuje dále Cenu rektora VŠE za vědeckou
publikační činnost.

V případě knižní publikace musí student vytvořit moderní
vysokoškolskou učebnici, významný výzkumný projekt nebo popularizační
dílo či encyklopedickou práci v oblasti ekonomie. V druhém případě se
ocenění uděluje pouze za články v recenzovaných časopisech, které jsou
významné a zvyšují prestiž VŠE.

Studentům doktorského studia se ocenění uděluje za jednotlivé vědecké
práce publikované v časopisech, sbornících a dalších publikacích.
K návrhu se také přidávají recenze, polemiky a reakce na vydanou publikaci
ve sdělovacích prostředních, odborných časopisech či vědeckých
konferencích.

Výši ceny poté každoročně stanovuje grémium proděkanů pro vědu a
výzkum VŠE podle dostupných prostředků a kvality návrhů.

Mohlo by tě zajímat: