Dálkové studium na šesté fakultě

22. 1. 2004 | | Nezařazené

Kombinovaná forma studia je praktická především pro zaměstnané lidi a pro ty, kdo studují více vysokých škol najednou. Je založena na samostatné přípravě a konzultacích – zpravidla čtyřikrát za semestr. Na dálkové studium na VŠE je v současné době možné nastoupit pouze na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Studium je také založeno na kreditním systému – za dva po sobě jdoucí semestry jich musí studenti získat 24.

Kombinovaná forma studia je praktická především pro zaměstnané lidi a pro ty, kdo studují více vysokých škol najednou. Je založena na samostatné přípravě a konzultacích – zpravidla čtyřikrát za semestr.

Na dálkové neboli kombinované studium na VŠE je v současné době možné nastoupit pouze na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Studium je také založeno na kreditním systému – za dva po sobě jdoucí semestry jich musí studenti získat 24. Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia je možný při splnění všech podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem FM VŠE pro formu studia, na níž student přestupuje.

Rozvrh si studenti kombinovaného studia neurčují sami – mají závazný vzorový studijní plán a nad rámec tohoto plánu si nemohou zapsat žádné další předměty. Dřív si je však mohli překládat do dalšího semestru, aniž by ztratili použité kredity – zkrátka se nedostavili k testu a přeložení proběhlo automaticky. Možné to však bylo jen jednou, ne opakovaně. Nyní jim možnost takovéhoto přeložení sdělí vyučující daného předmětu na první konzultaci. Nevýhodou pro studenty dálkového studia jsou fixní termíny zkoušek, které se jim – vzhledem k tomu, že jsou často zaměstnáni – ne vždy hodí. Zvláštností je též odevzdávání indexů na letní prázdniny, což ale v Jindřichově Hradci platí i pro studenty prezenčního studia.

Pro rok 2003/2004 byly na FM VŠE v rámci kombinovaného studia otevřeny tříleté bakalářské obory Management a obor Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru. V navazujícím magisterském studiu je otevřen obor Management. Pro přijetí v akademickém roce 2003/2004 bylo třeba do jednotlivých oborů kombinovaného studia získat: Management – 128 bodů (pro prezenční formu studia tohoto oboru stačilo bodů 100) a Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru – 104 bodů.

Studenti kombinovaného studia mají smůlu v tom, že pro ně nejsou určena stipendia.

Mohlo by tě zajímat: