Děkani nechtějí změny předmětů

27. 4. 2004 | | Nezařazené

K navrhovaným změnám předmětů celoškolského povinného základu vyslovila vážné výhrady vedení některých fakult. Například v zápisu z únorového pedagogického kolegia Fakulty podnikohospodářské se uvádí: „FPH nechce přejít na nový celoškolský základ bez přechodu na ECTS (evropský systém kreditů – pozn. red.), neboť by tak v krátkém sledu byly provedeny dvě zásadní úpravy kreditního systému.“

Předměty celoškolského základu se nebudou reformovat ani v příštím roce. Fakulty si to nepřejí.

K navrhovaným změnám předmětů celoškolského povinného základu vyslovila vážné výhrady vedení některých fakult. Například v zápisu z únorového pedagogického kolegia Fakulty podnikohospodářské se uvádí: „FPH nechce přejít na nový celoškolský základ bez přechodu na ECTS (evropský systém kreditů – pozn. red.), neboť by tak v krátkém sledu byly provedeny dvě zásadní úpravy kreditního systému.“ Kolegium argumentuje tím, že přechod na nový kreditní model ECTS se v příštím akademickém roce nestihne.

Nespokojeno není pouze vedení FPH. „Také děkani fakult Financí a účetnictví, Mezinárodních vztahů a Informatiky a statistiky vyjádřili pochybnosti o vhodnosti zavést upravený společný základ již od příštího zimního semestru,“ přiznává prorektor pro studijní a pedagogickou činnost prof. Vojtěch Krebs a dodává: „Pouhá změna společného základu by celý proces spíše zkomplikovala, znamenala by další nepřehlednost ve studiu a je proto účelné ji provést až v souvislosti s přechodem na systém ECTS.“

Změny celoškolského povinného základu měly původně zahrnovat např. snížení počtu kreditů pro oba kurzy matematiky (ze čtyř na tři) změny ve výuce ekonomie nebo zavedení nového předmětu Finance podniku.

Mohlo by tě zajímat: