Do protestů na Národohospodářské fakultě se zapojili i studenti

15. 2. 2013 | | Zprávy ze školy

Nepokoje na páté fakultě pokračují.

Studentky se pokusily na VŠE vylepit plakáty a transparenty, děkan se
ptá, proč nikdo nepřijde řešit problém přímo s ním, a upozorňuje na
neslušné a arogantní chování. Stejně tak se jednotlivé strany přou, zda
napadl mladý muž ostrahu, nebo to byl naopak člen ochranky, kdo
protestující lidi ohrožoval obuškem.

Jak se situace na Národohospodářské fakultě (NF) vyvíjela na podzim a
co vzniku nepokojů předcházelo, najdete v tomto
článku
. Dalšímu dění na fakultě se budeme věnovat ve Studentském
listu, který vychází 25. února.

Že „do hry“ kromě vyučujících vstoupily i studentky, se Studentský
list dozvěděl od dvojice posluchaček. Ty redakci kontaktovaly poté, co se
v polovině ledna rozhodly dát najevo svůj nesouhlas s tím, že několik
vyučujících na NF hrozí odchodem.

Kdo koho ohrozil?

„První den jsme vylepily po škole plakáty s nápisem Pane děkane? a
Pane děkane!,“ říká jedna z účastnic. Jelikož papíry záhy zmizely,
rozhodly se za pomocí svého známého, který na VŠE nestuduje, umístit
u vchodu na fakultu dva transparenty. Na jednom z nich stálo „Pane děkane,
Libertas ultra omnia!“ – neboli „Svoboda nade vše“, latinské motto,
které je vyryté na medailích pro absolventy NF, říkají studentky.

Následně se podle nich na místě objevily uklízečky, které jim výlep
zakázaly s tím, že se na dveře nic umisťovat nesmí. Při odchodu trojice
z areálu VŠE došlo ke konfrontaci s ostrahou, která je ohrožovala
obuškem, vypovídají účastnice.

Jelikož podaly
stížnost
a děkan fakulty Miroslav Ševčík obdržel hlášení o
„mimořádné události“, dostaly od studijní referentky předvolání
k děkanovi. Toho se kromě Ševčíka účastnili také další tři
funkcionáři fakulty – zastupující proděkan Zdeněk Chytil, vedoucí
Akademického senátu NF Ján Pavlík a Miroslav Zajíček, který aktuálně
řídí Katedru institucionální ekonomie. Ke „komisi“ musely předstupovat
jednotlivě, ačkoliv žádaly o společné setkání, a bez zástupce
akademického senátu, kterého s sebou přivedly.

„Trvaly jsme na tom, že vylepování plakátů není v rozporu
s žádným předpisem VŠE,“ píší následně v dopise.
„V reakci začal doktor Zajíček velmi hlasitě křičet, že mi to sepsal
Koblovský (jeden z nespokojených vyučujících, pozn. red.),“
pokračují autorky, které označují formát schůzky za nelegitimní a
neetický.

Miroslav Zajíček toto nařčení ovšem důrazně odmítá. Že nezvýšil
hlas, podle něj mohou potvrdit další účastníci diskuze.

Dále studentky připomínají, že byl k „pohovoru“ u děkana přizván
i posluchač, který s protestem neměl nic společného – kromě toho, že
je stejně jako muž, který lepil transparenty, zrzavý.

Byl jsem ještě mírný, říká děkan

Vedení fakulty vidí ovšem incident naprosto jinak – své prohlášení
zveřejnilo na fakultních stránkách. Jak Studentskému listu říká
Ševčík, podle ostrahy došlo k napadení jednoho ze strážných, o tom
děkan následně obdržel hlášení.

„Studentkám jsem písemně odpověděl, že hned po skončení
projednávání se můžeme sejít tak, jak navrhují,“ uvádí děkan
s tím, že slečny jeho nabídku nevyužily. „Myslím si, že formát
takového jednání nemohou diktovat studentky, na které napíše ostraha
hlášení,“ dodává Ševčík s tím, že za daných okolností
přistupoval ještě velmi mírně. Jednotlivě si účastnice podle svých slov
zval proto, že s každou chtěl probrat něco rozdílného.

Zároveň se několikrát pozastavil nad tím, proč posluchačky
nenavštívily studentskou tajemnici nebo přímo jeho a místo toho zvolily
podobnou formu protestu.

Studentky přitom za děkanem došly ještě následující týden, když mu
chtěly předat svoji reakci
na dosavadní vývoj situace.

„Chovaly se naprosto nevhodně a arogantně. Nedokážu si představit, že
přijdete bez ohlášení k nadřízenému, kde probíhá oficiální
jednání. Přítomní muži jsou v oblecích a vy se vysvléknete do
košilky,“ popisuje Ševčík. Na místě byla podle něj přítomná
i osoba, která nepochází z VŠE a která toto chování označila za něco
neuvěřitelného. Jak se ale daná studentka ohradila, nešlo o košilku,
nýbrž o tílko.

Za děkana se kromě Akademického senátu NF postavili i další studenti,
kteří Ševčíkovi vyslovili důvěru v Parlamentních
listech
. „Ale bylo jich za mnou mnohem více,“ zdůrazňuje děkan
s tím, že v současné době na fakultě není žádná osoba, která by
odcházela ze školy kvůli němu.

„Naprostá většina informací namířených proti děkanovi je podávána
tak, aby ve čtenáři nabudily dojmy alarmující vyhrocenosti. Jejich
nekorektnost mohu z osobní zkušenosti potvrdit,“ staví se za Ševčíka
dále například Michal Mirvald, zástupce vedoucího Katedry ekonomie.

Článek neinformuje o postoji autorky ani redakce Studentského listu,
nýbrž zprostředkovává výpovědi jednotlivých stran.

Jak vnímáte dění na Národohospodářské fakultě vy?
Chcete-li se k tématu vyjádřit, pište své podněty na adresu tereza.holanova@ilist.cz.
Pokud máte zájem zveřejnit svůj komentář na stránkách iList.cz, rádi
vám dáme prostor.

Foto: Jan Čislinský

Mohlo by tě zajímat: