Co se řeší u Národohospodářů? Rozklad fakulty a Rádio Jerevan

6. 11. 2012 | | Nezařazené

„Jde vidět, že jste nikdy nepracovali ve firmě, ani ve státním
sektoru. Tam by vás hned vyrazili,“ hřímal Pavel Řežábek z bankovní
rady ČNB na skupinu vyučujících z Národohospodářské fakulty (NF). Ti
už několik týdnů probírají, co vše se na univerzitní půdě může.

Pradůvodem jejich diskuze je odvolání Davida Lipky, vedoucího Katedry
institucionální ekonomie (KIE) na NF. Dočasně ho nahradil Miroslav
Zajíček, ředitel Laboratoře experimentální ekonomie (LEE). Podle diskusí
na Facebooku považují studenti Lipku za oblíbeného vyučujícího, který
zvýšil prestiž katedry doma i v zahraničí. Podle děkana NF Miroslava
Ševčíka jde o manažera, který selhal, a musel tak funkci opustit. Jak ale
varuje skupina ekonomů z KIE, kteří se za Lipku postavili, děkan kumuluje
moc a uchyluje se k silovým řešením. „Namísto otevřenosti přibývá
zákazů a příkazů, šermování paragrafy zákonů i přímého
zastrašování,“ stojí v jednom z prohlášení. Ševčík se ale brání,
že žádný zákaz nikdy nevydal.

Slovíčko sem, slovíčko tam

Odvolání Lipky se zástupci celé NF věnovali během rozpravy po
zasedání Akademického senátu fakulty (AS). Právě „krkolomné
vysvětlení“, proč Lipka ve vedení KIE skončil, se totiž stalo hlavním
důvodem sporu, tvrdí proděkan Daniel Šťastný. Ten následně vyzval
Ševčíka, aby Lipku usvědčil ze lži, které se měl bývalý vedoucí
dopustit. Děkan tedy vysvětluje: Docházelo k porušení zákoníku práce,
což potvrdila i pracovnice mzdového a personálního oddělení. Lipka
vyučujícím napsal, že nedostanou odměny, protože je vedení fakulty
neodsouhlasilo. Ševčík ale podle svých slov jasně sdělil, že bude
výplata pouze přesunuta z června na září, což označil za běžnou
praxi. Diskuse ekonomů, kteří na AS přišli, se ovšem následně posunula
ke slovíčkaření, jestli „neschválil“ znamená „odmítl“, nebo
„zatím ještě neschválil“ – jak to chápe skupina okolo Lipky. Proti
žonglování se slovy se ozval například Řežábek, který na fakultě
přednáší. Ten přirovnal jednoho z Lipkových obhájců k „Rádiu
Jerevan“. Sesazeného šéfa KIE se zastal například vyučující Miroslav
Svoboda, který do poloviny října působil také jako poradce děkana. Lipka
podle něj dělal to, co dělat měl, a při komunikaci s katedrou vycházel
pouze z informací, které dostal.

Lavina dopisů

Lipkovo odvolání, k němuž došlo již 29. června, vyvolalo řetězovou
reakci. Vznikla petice, v níž signatáři požadují po děkanovi, aby svůj
krok obhájil. Podepsali ji někteří vyučující z NF a zhruba
150 studentů, kteří si problém více či méně nastudovali na facebookové
diskusi. Také se objevilo několik dopisů. Jeden z nich obsahuje podpisy
sedmi vyučujících, kteří na „nové“ KIE podle svých slov nevidí
budoucnost. Mezi těmito jmény nechybí třeba rektor CEVRO institutu Josef
Šíma. Odvolání Lipky podle nich vede k rozkladu donedávna dobře
fungující katedry. Jak ale zdůrazňuje Ševčík, v době uzávěrky
Studentského listu nikdo kromě Lipky odchod z fakulty skutečně
neoznámil.

Zásadně děkanovi vadí, „s jakým despektem skupina kolem Lipky mluví
o Zajíčkovi.“ Bývalý šéf katedry o něm třeba v dopise ze
7. října napsal, že „na KIE nikdy nepůsobil a ani se o otázku
institucionální ekonomie odborně nezajímal“. Samotný Zajíček to, že
přímo na KIE doposud neučil, za handicap nepovažuje. „Zda jsem se věnoval
či nevěnoval institucionální ekonomii, bych raději nechal posoudit
jiným,“ říká pro Studentský list a připomíná, že je spoluautorem
české monografie jedné z největších postav tohoto směru Ronalda Coaseho.
Navíc z vlastních zdrojů pomohl založit a vybavit LEE na VŠE, takže je
schopný manažer, navazuje Ševčík. Ten rovněž připomíná, že Zajíček
vede KIE pouze dočasně a v následujících týdnech bude vyhlášené
výběrové řízení na nového šéfa.

Dopisy a listy na dveřích

Celá záležitost má ještě spoustu dalších „vedlejších dějových
linií“. Jednou z nich je například dopis zahraničních ekonomů, kteří
Lipku podpořili. „Pod jeho vedením na nás KIE působila jako vysoce
kvalitní a mezinárodně uznávané pracoviště,“ stojí v listu, pod
který se podepsal například autor knihy Ekonomie strachu Robert Higgs nebo
Deirdre McCloskey.

Na pošlapávání akademických svobod upozorňuje také Šíma. Jeden
z dopisů se totiž rozhodl přilepit na dveře své (a zároveň Zajíčkovy)
kanceláře, následně ale přistihl nového šéfa KIE, jak papír odlepuje.
„Text jsem sejmul ze dvou důvodů. Zaprvé jsem si jej chtěl přečíst,
v té době jsem jej viděl poprvé, a zadruhé byl na místě, kde zakrýval
jména vyučujících a konzultační hodiny,“ reaguje Zajíček a ohrazuje
se, že druhý papír již na dveřích nechal.

Dopis byl zároveň zveřejněn na webu KIE – odtud ale rovněž zmizel.
Vyučující potom přišli o dosavadní právo volně editovat obsah.
„Stránka katedry má sloužit ke studiu a ne k tomu, aby si tam kdokoliv
vyřizoval účty,“ zdůvodnil Zajíček. Přístup vrátil každému, kdo mu
„gentlemansky“ slíbil, že na oficiální web jiný obsah než podklady
týkající se výuky a studia umisťovat nebude. „Někteří členové
katedry se mnou už tuto dohodu učinili,“ doplňuje Zajíček. Jediný, kdo
podle něj odmítl jeho pravidla respektovat, byl Lipka, který tak nyní
vkládá na web materiály prostřednictvím webmastera.

„Vedení fakulty a katedry znásilňuje akademické svobody a brání
komunikaci se členy akademické obce,“ stojí v následném Šímově
dopise, který adresoval akademickému senátu. Přímo AS ale došel
k závěru, že narušení žádného z akademických práv a svobod
nenastalo, neboť „nikomu nebylo bráněno ve výuce“. To opakuje
i Ševčík s tím, že přednášet a publikovat si může každý stejně
jako dříve.

Kdo koho více poškozuje

Lipkovým odvoláním jako takovým se AS odmítl zabývat s tím, že
pracovní právo nespadá do jeho kompetencí – takže došlo jen
k bouřlivé debatě mezi účastníky navazující rozpravy.

Podle Lipkových zastánců však senát nepochopil, že po něm nikdo
nechtěl vyřešit odborný problém. Více je zajímal názor, zda je děkanův
postup „normální“.

Své stanovisko sdělil například senátor Jaroslav Macháček, který ale
Lipku nebo Šímu asi moc nepotěšil. Macháček se pozastavuje nad tím,
jakým způsobem dali členové KIE své pochybnosti najevo. „Kdyby každý
odvolaný vedoucí katedry způsobil podobný humbuk, tak už tu nikdo není,“
prohlásil poté proděkan Zdeněk Chytil. Podle něj skupina okolo Lipky
znevažuje funkci děkana a za případný rozklad fakulty ponese morální
odpovědnost.

Vyjádřil se i přímo děkan. „Fakult s podobným ideovým zaměřením
je málo, nejen v České republice, ale i ve světě. Máme tu smýšlení,
které nám umožňuje ledasco udělat a místo toho dochází ke zbytečným
útokům,“ řekl během rozpravy.

Řežábek dodává, že v ČNB by podobné chování k vedení nikdy
neprošlo. „Dobrá fakulta, kam budou přicházet mladí talentovaní lidé,
se neřídí jako centrální banka nebo firma,“ komentuje ale Šíma, podle
něhož „pánové z bank, ministerstev a advokátních kanceláří, kteří
děkana obklopují, nemohou nabídnout správnou optiku, jak nahlížet na
dění na univerzitě.“ Ševčík ale následně argumentuje, že právě
propojení s významnými lidmi z praxe znamená pro výuku přínos.

Musí se změnit atmosféra

Obecně se děkan brání, že postupoval v rámci zákony, svých
pravomocí i zodpovědnosti. Zároveň upozorňuje, že velká část
vyučujících, kteří jej nařkli z omezování akademické svobody,
aktuálně pobývají v zahraničí, nebo se vyjet chystají.

Co se týká diskuze na Facebooku, Lipka si myslí, že by o problému měla
probíhat férová debata. „Zda se to děje na sociálních sítích,
speciálním webu nebo veřejně přístupných jednáních, pokládám za
technický detail,“ je přesvědčen vyučující.

Aby byl ochoten dál působit na katedře i fakultě, musela by se dle jeho
slov zásadně změnit atmosféra. „Toho je, myslím, možné dosáhnout
zejména tím, že pan děkan uzná, že jeho způsob vedení fakulty byl
v posledních měsících přinejmenším nešťastný,“ říká pro
Studentský list a dodává, že „pokud by se Ševčík omluvil za nepravdivá
nařčení také jemu, bylo by to příjemným bonusem.“

Mohlo by tě zajímat: