Ekonomie trochu jinak

2. 9. 2003 | | Nezařazené

Posledních šest let se na VŠE pravidelně konají semináře ekonoma českého původu Pavla Pelikána, publikujícího v oborech institucionální a evoluční ekonomie. Náplní jeho hodin je syntéza těchto dvou rychle se rozvíjejících, ale zatím jen málo propojených oborů. Nejbližší seminář proběhne v týdnu od 15. do 22. 9. pod označením HP_601 a HP_906.

Posledních šest let se na VŠE pravidelně konají semináře ekonoma českého původu Pavla Pelikána, publikujícího v oborech institucionální a evoluční ekonomie. Náplní jeho hodin je syntéza těchto dvou rychle se rozvíjejících, ale zatím jen málo propojených oborů. Pelikán vychází z originálních pramenů řady významných autorů (North, Hayek, Schumpeter, Eggertsson, Vanberg a další), a dále svých vlastních, mezinárodně uznávaných publikací, které se soustřeďují na aplikaci těchto oborů v oblasti hospodářské politiky a systémové transformace. Nejbližší takový seminář proběhne v týdnu od 15. do 22. 9. pod označením HP_601 a HP_906.

Po opuštění VŠE za doby normalizace a po několikaletém pobytu v USA a Kanadě žije nyní Pavel Pelikán ve Švédsku. Dnešní VŠE považuje zejména díky péči profesora Žáka a docenta Šarocha za „příjemné prostředí, do kterého se rád vracím“. Kurz je určen především pro doktorandy a studenty ve vyšších ročnících se zájmem o hospodářskou politiku. Pelikán ho však považuje za užitečný i pro ekonomy, kteří se chtějí v rámci standardních teorií zabývat analýzou dílčích ekonomických problémů. K tomuto uvádí: „Taková dílčí analýza založená na řadě zjednodušujících předpokladů může často svádět k nesprávným závěrům o celé ekonomice, pokud se už od začátku pečlivě nezarámuje do širších souvislostí, což se bez dobrého pochopení institucí a evolučních procesu neobejde.“ Za hlavní cíl svého semináře považuje, aby studenti: „Pochopili širší souvislosti, ve kterých pak mohou s přehledem situovat kterýkoliv podrobný problém.“

Studenti se zapojují do diskuzí a připravují si podklady, které spolu s vybranou, převážně anglickou, literaturou slouží k vypracování závěrečného eseje, který je třeba odevzdat do několika týdnů po skončení semináře. Novinkou letošního semináře má být větší důraz na terminologickou přesnost klíčových pojmů a dále možnost použít nových publikací, jako například knihy „The Evolutionary Analysis of Ecomic Policy“, doporučenou řadou významných odborníků, jejímž je Pavel Pelikán spoluredaktorem.

Zájemci o další informace se mohou obrátit na katedru hospodářské politiky, konkrétně na docenta Šarocha (saroch@vse.cz). Viz též pozvánka na http://nb.vse.cz/khp/Vyuka/pelikan.pdf.

Mohlo by tě zajímat: