EQUIS – evropský model akreditace vysokých škol ekonomického zaměření

27. 12. 2001 | | Nezařazené

VŠE navštívil 13. listopadu ředitel evropského akreditačního programu EQUIS pan Julio Urgel. Cílem jeho návštěvy bylo projednání žádosti naší školy o evropskou evaluaci a podrobné představení všech kritérií modelu EQUIS. Naše škola tak učinila významný krok k zahájení evaluačního procesu v evropském kontextu.

VŠE navštívil 13. listopadu ředitel evropského akreditačního programu EQUIS pan Julio Urgel. Cílem jeho návštěvy bylo projednání žádosti naší školy o evropskou evaluaci a podrobné představení všech kritérií modelu EQUIS. Naše škola tak učinila významný krok k zahájení evaluačního procesu v evropském kontextu.

Co je EQUIS?

EQUIS je zkratka pro European Quality Improvement System – tedy Evropský systém zlepšení kvality. Byl vyvinut jako komplexní model hodnocení kvality vzdělávacího procesu v Evropě. Od roku 1997 funguje jako samostatná jednotka při EFMD – European Foundation for Management Development. Školy, které úspěšně projdou akreditací podle EQUIS, získají statut instituce splňující mezinárodně uznávaná kritéria kvality v oblasti ekonomického vzdělání na vysokoškolské úrovni. Od roku 1997 získalo tento „certifikát evropské kvality“ celkem 47 škol. O EQUIS přitom projevují zájem nejen evropské školy. V rámci EQUIS byly akreditovány takové známé instituce jako např. HEC Montreal, University of Florida, ale také Copenhagen Business School, Warwick a další. O akreditaci v rámci EQUIS se uchází i australská University of Queensland, na které někteří naši studenti studovali.

Model hodnocení kvality EQUIS má tři základní dimenze:

Jak je zřejmé i z tohoto velmi stručného nástinu, kritéria EQUIS jsou velmi náročná. Vyjadřují však mezinárodní standardy, tak jak je Evropa vnímá a uznává. A dokonce nejen Evropa.

Od evaluace k akreditaci

Prvním krokem k realizaci projektu EQUIS bude evaluace. K tomu je zapotřebí připravit rozsáhlý dokument, Self-Evaluation Report, jehož cílem je shromáždit potřebná data, která charakterizují školu podle všech stanovených kritérií. Samozřejmě se předpokládá, že práce na vlastním hodnocení poskytne každé hodnocené instituci mimořádnou příležitost k tomu, aby mohla komplexně kriticky zhodnotit jak svoje silné stránky, tak i ty slabé, uvědomit si případná ohrožení své pozice mezi ostatními konkurenčními školami a posoudit své další možnosti a perspektivy. Cílem vlastního hodnocení je tedy nejen připravit potřebný dokument pro jednání mezinárodní evaluační skupiny – Peer Review. Stejně významný je samotný proces přípravy k evaluaci.

Pracovní skupina EQUIS
Význam projektu považuji za natolik závažný pro naši školu, že jsem se rozhodla využít všech svých dosavadních zkušeností k jeho koordinaci. Pro vypracování návrhu evaluační zprávy jsem současně jmenovala pracovní skupinu EQUIS v následujícím složení:

Pokud všechno dobře proběhne, mělo by k vlastní evaluaci dojít v polovině května. Mezinárodní evaluační tým se vždy skládá ze čtyř až pěti členů, a to jak představitelů mezinárodní akademické komunity, tak představitelů praxe. Samotná evaluace trvá tři dny. Předpokládá se, že se mezinárodní hodnotitelé setkají s celou řadou pedagogů, studentů i administrativních pracovníků, aby mohli zhodnotit splnění EQUIS kritérií v jednotlivých oblastech působení naší školy. O konečném výsledku rozhoduje vrcholný mezinárodní výbor EQUIS, tzv. Awarding Body. Nejde jen o výsledek typu ano – ne, ale také o získání nesmírně cenného mezinárodního auditu akademických aktiv a pasiv hodnocené školy. Na výsledcích evaluace záleží, jak brzy budeme přistupovat k akreditaci.

Kdo zaplatí značku dobré kvality?

Ministerstvo školství podporuje naši školu v jejím úsilí o získání mezinárodní evaluace a akreditace. Nejen tím, že se např. náměstek ministra školství, tělovýchovy a mládeže, doc. Ing. Josef Průša, CSc., osobně zúčastnil jednání vedení školy s ředitelem EQUIS Juliem Urgelem během jeho návštěvy na VŠE. Podpora ministerstva je zcela konkrétní. Realizace projektu prakticky nezatíží rozpočet VŠE. MŠMT přislíbilo uhradit, v souladu se svým dlouhodobým záměrem, podstatnou část nákladů projektu. Potvrdilo tím, že má skutečný zájem na nesmlouvavém mezinárodním auditu českých vzdělávacích institucí. Konečně, jde o jeden z významných předpokladů pro další rozvoj mobility studentů a vytváření budoucího společného evropského vzdělávacího prostoru.

Potřebuje VŠE EQUIS?

Naše škola již jisté zkušenosti s mezinárodní evaluací má. V roce 1998 byla na základě úspěšné evaluace přijata jako řádný partner CEMS – Community of European Management Schools. Proces evaluace přispěl k posílení tlaku na trvalé udržení kvality vzdělávacího procesu na VŠE i k posílení prestiže naší školy jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Postavení VŠE jako partnera CEMS sehrálo také významnou úlohu při přijetí VŠE do další mezinárodní sítě ekonomických a manažerských škol celosvětového charakteru – PIM, tj. Program in International Management. Díky tomu mají dnes naši studenti otevřené dveře nejen na evropských školách, ale i v USA, Kanadě, Brazílii, Mexiku i v Austrálii. Aniž by platili leckdy značně vysoké školné.

V oblasti ekonomického vzdělání se i na tuzemském trhu podstatně zvyšuje konkurence. Nenechme se mýlit tím, že zatím je stále více studentů, kteří se k nám na školu hlásí, než těch, kteří jsou přijati. S nasycením trhu absolventy s diplomy bude rozhodující tvrdé kritérium „diplom od koho“? Nechceme-li, aby VŠE byla příliš závislá na výkyvech trhu pracovních sil a na výslednicích tlaku celostátně i místně působících skupin, je nutné nastoupit nepohodlnou cestu porovnávání se s mezinárodními standardy. Zatím má VŠE před konkurencí náskok a tím i šanci na úspěch. Nevšímat si pohybu na tuzemském a mezinárodním trhu vzdělávání by bylo ošidné. Mohl by nám totiž ujet vlak.

Jaroslava Durčáková
rektorka VŠE

Mohlo by tě zajímat: