Hodiny u nás mají striktnější řád, říká student z Mexika

16. 4. 2012 | | Studentský život, Zprávy ze školy

Abihu Antonio Moctezuma studuje magisterský studijní program Ekonomická a
regionální studia Latinské Ameriky vyučovaný v angličtině na
Národohospodářské fakultě. Více informací o tomto programu jste se mohli
dočíst na stránkách březnového čísla Studenstkého listu. Abihu se
rozhodl v Česku studovat zejména kvůli výhodným finančním podmínkám.
Na první schůzku sice dorazil s velkým zpožděním, počkat se ale
vyplatilo. Jedná se o člověka, který se o dění okolo sebe živě
zajímá a vytváří si o něm zajímavé názory.

Proč jsi vlastně přišel do České republiky?
Hledal jsem magisterský studijní program, když jsem dokončil bakaláře
v oboru mezinárodní vztahy. Nejdřív jsem měl problémy s jazykem.
Přečetl jsem spousty různých nabídek programů v Evropě, většina
z nich ale byla v národních jazycích. Já se musel zaměřit na programy
v angličtině. Opět jsem trochu narazil, protože ty jsou v Evropě dost
drahé. Většina z nich je navíc na soukromých vysokých školách. A tak
jsem se vlastně dostal do České republiky. Díky vaší měně je to tu pro
mě levnější v porovnání se zeměmi, které používají euro. Ve vztahu
k mexickému pesu je to výhodnější.

Nebál ses trochu jít do tak vzdálené země?
Ne, navíc to není můj první pobyt v zahraničí. Mohl jsem si na to
zvyknout postupně. Nejdřív jsem byl na takové malé výměně v Thajsku,
bylo to asi na měsíc a půl. Pak jsem prostřednictvím Erasmu vyjel na jeden
semestr do Švédska. A do Mexika jsem se už vrátil zamilovaný do Evropy.
Proto jsem teď zpátky a dělám si tu svého magistra.

Co tě nejvíce zajímá na regionu Latinské Ameriky?
Mexiko je země se svým privilegiem nebo také kletbou, která vyplývá
z toho, jak blízko Spojeným státům leží. Mexiko je více spjato s USA
než s ostatními státy Latinské Ameriky. Přesto by právě Latinská
Amerika měla být naším regionem. Máme s ní společné tradice a také
část naší historie je s Jižní Amerikou velmi propojená. Ale
v současné době s ní nemáme vztahy. Svou roli hraje i vzdálenost mezi
Mexikem a ostatními zeměmi Latinské Ameriky. Mexičané tam musí letět
více než 5 hodin. Dostat se do Chile je pro nás téměř stejně náročné,
jako přepravit se do Evropy. Ale lidi vždy lákají nové kultury, které
mají nablízku a se kterými mají tolik společného. Co se mi hodně líbí
na tomto magisterském programu, je fakt, že se mohu seznámit nejenom
s Latinskou Amerikou, ale i s její vazbou na střední Evropu.

Řekni mi, co plánuješ do budoucna? Jak hodláš zúročit své
znalosti o Latinské Americe?

Myslím si, že přehled o obou regionech mi umožní zlepšit a rozvinout
vztahy mezi Latinskou Amerikou a střední Evropou. Vzájemné poznání může
být přínosné pro oba tyto regiony, protože vztahy mezi námi jsou stále
velmi mladé. A kde vidím sám sebe v budoucnosti? Možná v nějaké
firmě, nebo na ambasádě, mohl bych pracovat pro vládu. Ještě nevím.
Hlavně teď řeším studium. Zabývám se věcmi ze dne na den, jak
přicházejí.

Co si myslíš o stylu výuky v České republice?
Je velmi odlišný od toho mexického. Učí nás tu i výborní učitelé
z jiných univerzit, aby výuka byla bohatší a zajímavější. Úplně jiné
je i to, že v České republice je možné, aby se student učil sám a
učitel mu slouží k tomu, aby ho vedl a zodpověděl jeho otázky. V Mexiku
máme mnohem striktnější rozvrh a i hodiny mají pevnější řád. Ale
určitě je dobré setkat se i s jinými metodami. Vždy je to pro mě nové a
zajímavé.

Mexičanům chybí jídlo a lidi

Chystáš se vrátit do Mexika nebo máš v úmyslu zůstat
v Evropě?

Tím jsi opravdu nejsem jistý. Prostě budu hledat svoji příležitost, a to
kdekoliv. Rozhodně se nesnažm utéct ze své země. To, že jsem tu, je moje
dobrodružství a můj způsob objevování nových lidí, názorů a kultur.
Jediné, jak můžeme něčeho takového docílit, je žít v jiné zemi.
A možná tam i pracovat. S lidmi, kteří mají jiné tradice, jídla
i způsoby chování. Půjdu, kam mě vítr zavane.

Jaký je tvůj názor na Čechy? Co si o nás myslíš?

Ze všeho nejdřív mě napadá to, že žijete v opravdu krásné, kulturní
zemi, která je velmi odlišná od většiny zemí západní Evropy. Ten rozdíl
poznáš hned, ale nemyslím to špatně. Myslím si, že to pramení
z historického kontextu. Bylo pro mě poměrně těžké se přizpůsobit. Co
se týče jazyka, moc Čechů anglicky nemluví. Ale jinak mladí lidé, kteří
jsou už zvyklí na mezinárodní studenty, jsou na nás milí. Češi jsou
milí a vřelí lidé, ale je třeba je nejprve poznat.

A co třeba naše chování?
S Čechy se moc nestýkám, s nikým jsem nic neprobíral do hloubky. Jak
myslíš chování? Miluju vaše večírky, ty jsou skvělý!

Vážně? Co se ti na nich líbí?
Je jich tu opravdu hodně! Ale to souvisí s tím, jak je tu v Praze velká
komunita mezinárodních studentů. Je tu takové příjemné společenské
prostředí, do kterého jsou navíc zapojeni i čeští studenti. Což je
ještě lepší!

Je něco, co ti v České republice opravdu chybí?
Bojím se, že se ptáš úmyslně. Každého hned napadne, že řeknu jídlo.
Věř mi, všichni Mexičané hodně postrádají svoje jídlo a taky svoje
lidi. Ti jsou hodně jiní než Evropané. Naše kultura je taková, že ji
musíš postrádat. Ale samozřejmě pokud chceš poznat něco nového, něco
jiného pro to musíš obětovat.

Mohlo by tě zajímat: