Hodnocení předmětů se změnilo, mělo by zlepšit zpětnou vazbu i dát větší hlas studentů

31. 1. 2020 | | Zprávy ze školy pocitac.system

Konec zkouškového období je čas, kdy se na chvíli role obrátí a studenti se ocitnou v roli hodnotících. Pravidelně se jim totiž v informačním systému InSIS otevírají dotazníky, kde mohou hodnotit jednotlivé předměty i vyučující. Pokud jste si anketu otevřeli i tentokrát, možná jste si všimli, že se od té, která byla v minulých semestrech, liší. Trojice studentských senátorů totiž ve spolupráci s vedením školy připravila novou formu hodnocení předmětů a vyučujících, která by měla přinést lepší obraz toho, co si studenti myslí.

Hlavní hybnou silou byli senátoři Lukáš Hulínský, Filip Zima a Matěj Pokorný, práci však samozřejmě koordinovali jak s vedením, tak s představami ostatních. Sešlo se jim spoustu návrhů jak od studentů, tak od učitelů. Ty všechny vzali při tvorbě finálního návrhy v potaz.

„Po sestavení prezentovatelné verze ankety jsme mezi studenty vypustili testovací verzi, kterou si mohli vyzkoušet a libovolně komentovat. Feedback z tohoto testingu jsme ještě probrali a následně připravili finální verzi,“ popisuje Matěj Pokorný, který je kromě senátora také studentem třetí fakulty, co předcházelo verzi, kterou teď studenti najdou ve svém profilu na InSISu.

Změny ale nekončí. Pokorný dodává, že by rádi anketu dál vylepšovali a zároveň nenechali jen na konec semestru, ale přidali i hodnocení v průběhu, aby tak studenti měli reálnou šanci ovlivnit výuku už pro sebe a ne až pro ty, kdo přijdou po nich.

Změn si samozřejmě všimli i samotní studenti. „Líbí se mi jednoduché hodnocení na základě číselné škály a vyjádření reálné týdenní náročnosti předmětu. K překrývání předmětů u nás na FISu příliš nedochází, ale věřím, že u ostatních fakult se na to vyplatí zaměřit,“ říká student druhého ročníku Fakulty informatiky a statistiky.

Hlavním cílem bylo podle senátorů získat lepší zpětnou vazbu pro vyučující a více odrazit reálné potřeby a názory studentů. Nová verze tak má větší záběr a zaměřuje se na více kritérií.

Novou podobu dotazníku si pochvaluje i prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák, který se spolu se senátory na tvorbě podílel.

Výhrady k tomu, jak šetření probíhalo, měla podle něj škola už déle, nová verze by se s nimi pak měla lépe vypořádat. Zmiňoval opět zejména lepší podklady ke zlepšení výuky a větší váhu názoru studentů. Zároveň věří, že se výsledky budou více brát v potaz při hodnocení předmětů na různých úrovních, ať už půjde o garanta předmětu nebo děkana fakulty.

I přesto, že spousta studentů na většinu svých vyučujících má jasný názor a zároveň odeslání dotazníků umožňuje během jednotlivých kol zápisu provádět změny o hodinu dříve, zpětnou vazbu škola dostává jen od čtvrtiny až třetiny studentů. Dvořák proto doufá, že nová anketa by mohlo pomoct i v této oblasti. „Objektivní hodnocení od co nejširšího okruhu studentů je předpokladem pro to, aby anketa mohla naplnit svůj cíl. Každý student k tomu může přispět, chce to jen pár minut času a zamyšlení nad tím, co se mi líbilo či nelíbilo,“ apeluje na studenty.

Pokud budete chtít poskytnout vyučujícím a garantům zpětnou vazbu, máte čas do středy 5. února.

Mohlo by tě zajímat: